Ve spolupráci s Nemocnicí Břeclav p. o. si Vás dovolujeme pozvat na seminář o paliativní péči na Břeclavsku, Mikulovsku a Hustopečsku

Břeclavské paliativní odpoledne

30. září 2021, nemocnice Břeclav, Pavilon F, 1. patro, velká zasedací místnost

13.00 - 14.30 seminář pro zaměstnance Nemocnice Břeclav p. o.
15.30 - 17.00 seminář pro praktické lékaře a odbornou veřejnost 

Program semináře:

MUDr. Iveta Dicko, MUDr. Petr Vašíček - paliativní tým Nemocnice Břeclav p. o.

  • Úvod do paliativní péče
  • Představení projektu paliativní péče v nemocnici Břeclav

MUDr. Marcela Tomíšková - primářka Domácího hospice Girasole Hustopeče

  • Hospicová péče - domácí a lůžkový hospic

MUDr. Ladislav Kabelka PhD. - primář Domácího hospice sv. Zdislavy v Třebíči, paliatr, geriatr

  • Paliativní péče v geriatrii

Vzdělávací akce je pořádána dle stavovského předpisu č. 16 ČLK a hodnocena 2 kredity v systému celoživotního vzdělávání lékařů.

Odborný garant: MUDr. Marcela Tomíšková, primářka Domácího hospice Girasole Hustopeče.