Další vzdělávání v oblasti psychosociální a duchovní péče

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit kvalitu odborných a obecných kompetencí obyvatel ČR a zvýšit motivaci a posílit aktivní postoj jednotlivců k dalšímu vzdělávání v oblasti psychosociální podpory a duchovní péče poskytované lidem, kteří jsou znevýhodněni pro svůj věk, nemoc nebo zdravotní postižení.

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím klíčových aktivit vytvořit a pilotně ověřit nový vzdělávací program pro vzdělávání dospělých a dobrovolníků a rozvíjet jejich kompetence v oblasti pomoci lidem v sousedství, uživatelům sociálních a zdravotních služeb.

Cílová skupina

Primární cílovou skupinou jsou jednotlivci - občané s trvalým pobytem v ČR, kteří mají zájem získat základní kompetence v oblasti psychosociální podpory a duchovní péče o osoby znevýhodněné pro svůj věk, zdravotní stav nebo postižení a mají zájem využít tyto kompetence v pomoci lidem ve svém okolí, sousedství, komunitě, nemocnici nebo zařízení sociálních služeb.

Koncepce pilotního vzdělávacího programu reaguje na jejich potřeby získat další specifické vzdělání a rozšířit své znalosti o další.

Jedná se především o poznatky oborů klinické psychologie a psychiatrie, pastorace a spirituality nemocných, lékařské a zdravotnické etiky, vybrané kapitoly paliativní, symptomatické, kurativní medicíny a osvojit si psychosociální dovednosti (empatii, komunikaci, asertivitu) a zásady krizové intervence, aby dokázali účinně reagovat na existenciální, duchovní a náboženské potřeby. Zvolená velikost skupiny v jednotlivých modulech je stanovena s ohledem na potřeby cíl. skupiny. Nabízí totiž vhodné podmínky pro odborné diskuze nad problémy v souvislosti s duchovní péčí, např. vzájemné působení bio -psycho-socio-spirituálních faktorů a jejich vliv na zdravotní stav jedince, význam duchovní péče.

Aktuality projektu
Přihlášky
Termíny a rozvrhy
Studijní materiály
Autoři a lektoři

Projekt je podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR.

Mediální partneři

 

 

KONTAKTY

KANCELÁŘ:

Mrštíkova 122/1
693 01 Hustopeče

PRACOVIŠTĚ POLIKLINIKA
Domácí hospic, Poradna pro pečující, Dispečink

Hybešova 5 - budova polikliniky
693 01 Hustopeče
+420 775 246 954 dispečink info@girasole.cz
Vytvořeno službou Webnode