Autoři a lektoři

Prof. RNDr. PhDr. Helena Haškovcová, CSc.

Téma: Zdravotnictví: Práva pacienta a informovaný souhlas Prof. PhDr. RNDr. Helena Haškovcová, CSc. absolvovala Přírodovědeckou a Filosofickou fakultu UK v Praze. Postupně pracovala v Ústavu experimentální biologie a genetiky ČSAV /1968-1972/, na Oddělení klinické imunologie FN v Praze 2...
+

MUDr. Marie Svatošová

Téma: Doprovázení a umírání Autorka MUDr. Marie Svatošová (1942) je původním povoláním zdravotní sestra, po absolvování Lékařské fakulty KU v Hradci Králové pracovala jako lékařka na interním oddělení nemocnice v Semilech, později praktická lékařka v Praze. Od roku 1990 se angažuje...
+

P. Mgr. et Mgr. Marek "Orko" Vácha, Ph.D.

Téma: Etika - Základy etiky, Zdravotnická etika *1966 v Brně, katolický kněz Na Přírodovědecké fakultě MU v Brně vystudoval obor molekulární biologie a genetika, teologii studoval v Olomouci a v Bruselu. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu. V roce 2002 žil šest měsíců v...
+

MUDr. Viola Svobodová

Téma: Etika - Důstojnost člověka ve zdraví a nemoci MUDr. Viola Svobodová (1942) Vzdělání: lékařská fakulta UJEP v Brně, všeobecné lékařství, promoce 1965, atestace Vnitřní lékařství, nadstavbové atestace: Genetika v interně,  Přenosné choroby.  Postgraduální vzdělávání...
+

Mgr. Eva Oujezská

Mgr. Eva Oujezská pracuje jako psycholožka a psychoterapeutka s dospělými klienty, absolvovala jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity, supervizi ve zdravotních a sociálních službách na Fakultě humanitních studií Karlovy univerzity, dále psychoterapeutické...
+

Mgr. Lubomír Smékal

Téma: Psychologie - komunikace, krizová intervence, syndrom vyhoření a supervize Vystudoval jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci, postgraduální studium na Univerzitě Komenského v Bratislavě. Absolvoval psychoterapeutický výcvik SUR a řadu menších výcviků u nás a v USA....
+

PhDr. Hana Janečková, Ph.D.

Téma: Etika - Důstojnost života ve stáří Hana Janečková vyučuje problematiku komunitní péče a sociologie medicíny na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a pracovala též ve Škole veřejného zdravotnictví Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze. Od r....
+

Mgr. Miroslav Snášel

Téma: Sociální práce s jednotlivci a skupinami - Podpora seniora trpícího demencí a jeho rodiny Mgr. Miroslav Snášel se věnuje vzdělávání dospělých a deset let přednášel metody sociální práce. Několik let působil jako supervizor odborných praxí a věnoval se hledání cest mezi teoretickou výukou...
+

ThLic. Jakub Doležel, Th.D.

Absolvent studia systematické teologie (ThLic.) a praktické teologie se zaměřením na církevní sociální práci (Th.D.). Roční studijní pobyt na Institutu pro charitní nauky ve Freiburgu i. Br. Od r. 1996 pedagog na CARITAS-VOŠ sociální Olomouc, od r. 2005 odborný asistent v oboru teologie...
+

Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

Studoval na Caritas VOŠ sociální v Olomouci, Univerzitě Palackého v Olomouci obor sociální politika a sociální práce a Univerzitě Karlově v Praze, Fakultě humanitních studií obor Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. Pracoval v sociálních službách při práci s...
+

Mediální partneři

 

 

KONTAKTY

KANCELÁŘ:

Mrštíkova 122/1
693 01 Hustopeče

PRACOVIŠTĚ POLIKLINIKA
Domácí hospic, Poradna pro pečující, Dispečink

Hybešova 5 - budova polikliniky
693 01 Hustopeče
+420 775 246 954 dispečink info@girasole.cz
Vytvořeno službou Webnode