E-learning portál "Pomáhat! Ale jak?"

FINE DEN

E-learningový portál slouží k předání elektronických informací, zvláště těch které z časových důvodů nemohly být prezentovány v přímé výuce. V tomto portálu najdete požadavky, doporučení a návody pro samostudium a doplňování informací formou e-learningu. Znalosti zadání e.learningu budou prověřeny v závěrečném testu, proto věnujte pozornost i hodinové dotaci pro e-learning. Ke každému vzdělávacímu bloku počítáme 2 - 3 hodiny e-learningu. Z pohodlí domácnosti tak můžete dostudovat všechny informace připadně hledat souvislosti v praktických zadáních.

Věnujte také pozornost tématu Životního prostředí, které je nedílnou součástí programu a bude zařazeno také v jeho metodice. Téma nastudujete ve 20 e-learningových hodinách a budete se věnovat jeho ověřování v průběhu praxe. Téma je zaměřeno zvláště na práci s odpady ve zdravotních a sociálních službách.

V průběhu vzdělávacího programu budou v níže uvedené tabulce přibývat texty a zadání e-learnigových oblastí a témat.

 

blok
téma 
počet hodin e-learning
komentář
soubory
 

Vážení účastníci kurzu,

níže naleznete požadavky ke splnění znalostí v oblasti ICT. Výstupem bude zpráva z praxe, kterou budete uset zpracovat ve formátu dokumentu MS Word. Pro zpracování této zprávy je nutné, abyste se seznámili s celým programem MS Word, který poskytujeme v rámci e-learningu. 

Dalšími oblastmi informačních technologií, které budeme požadovat také v rámci závěrečného testu, jsou programy pro plánování a informování o sociálních službách, konkrétně sociální portál, registr poskytovatelů, databáze komunitního plánování sociálních služeb.

Seznámíte se také s používáním programu youtube, konkrétně shlédnutím filmů k některým tématům.

 
  Elektronické zpracování zprávy z praxe 6

V příloze Vám posílám manuál pro praxi a formulář zprávy z praxe. Manuál slouží jako instrukce, základní návod, do formuláře zpráva z praxe budete psát zprávu. Není třeba v tom hledat složitosti, držte se podle osnovy, stačí dvě strany textu. Nemusíte mířit s praxí za každou cenu do organizace, můžete ji vykonat ve farnosti, např. na nějakém farním projektu (návštěvy seniorů a nemocných, misijní činnost, vedení dětí a mládeže, pomoc rodinám apod.) Kdo pracuje v sociální a zdravotnické organizaci to má jednodušší a může praxi vykonat tam. Do formuláře však neuvádějte, že v organizaci pracujete. Zpráva z praxe slouží zejména:

1.       Podání informace o tom, kde jste pomohli, pomáháte a jak.

2.       Zpětná vazba zda Vám byly získané znalosti v kurzu užitečné

3.       Zkoumání dopadu projektu – počet lidí, na které měla Vaše pomoc přímý dopad (kolika lidem jste pomohli). Tento počet následně budeme muset uvést v celkovém hodnocení projektu.

Kontaktní osobou pro praxe Vaší skupiny je pan Bc. Roman Tuček, 737 230 855, roman.tucek@charita.cz.

V případě dotazů k organizaci praxe a zprávy z praxe můžete kontaktovat přímo mě na 775 246 953, prchal@girasole.cz.

PRAXE.pdf (434683)


ZPRÁVA Z PRAXE.docx (178099)

1 ICT - MS Word - spuštění programu 7 Stáhněte a prostudujte si přiložený soubor pro práci  v programu Word, kde jej také představíme. Vaším úkolem je vyzkoušení aplikace v rámci práce na zprávě z praxe.

Spuštění programu Word 2007 a Word 2010.pdf (780399)

Novinky v aplikaci word 2010

2 ICT - MS Word - formátování písma 7 Prosíme, abyste při psaní zprávy z praxe dodrželi některý z požadovaným formátů. V následujících hodinách se seznámíte s formátováním písma ve Wordu.

Formátování písma ve Wordu.pdf (782,1 kB)

Šablony Word

3 ICT - MS Word - opravy textu 3 Jestliže děláte často chyby, je nutné, abyste se seznámili s možností oprav ve wordu. Oprava nepovedeného příkazu ve Wordu.pdf (279 kB)
4 ICT - MS Word - styly dokumentu 7 V následujícím zadání naleznete návod, jakým způsobem vybrat vhodné styly dokumentu Word. Využijete je při tvorbě zprávy z praxe. Styl dokumentu ve Wordu 2010.pdf (365,9 kB)
5 ICT - MS Word - tisk ve Wordu 7 V další kapitole se naučíte vytisknout dokument. To budete potřebovat k vytištění a archivivání Vaší zprávy z praxe. Tisk ve Wordu.pdf (465,5 kB)
6 ICT - MS Word - sdílení textů 9 V poslední kapitole programu Word představíme sdílení dokumentů, úpravy textu a přidávání komentářů. Týmová spolupráce Word 2010.pdf (957,1 kB)
7

ICT - program informační servis pro sociální služby

10 Pročtěte si přiložený text přednášky a zodpovězte vložené otázky. Otevřete přiložený odkaz na portál Informačního servisu pro sociální služby a projděte jednotlivé sociální služby. Vyhledejte jejich popis a cílovou skupinu, pro kterou je služba určena

Informační servis pro sociální služby

 

8
ICT - program Registr poskytovatelů sociálních služeb
10 Pročtěte si přiložený text přednášky a zodpovězte vložené otázky. Otevřete si ve webovém prohlížeči Registr poskytovatelů a vyhledejte dostupné sociální služby ve Vašem regionu.

 Registr poskytovatelů sociálních služeb 

9
ICT - webový portál plánování sociálních služeb
10

Pročtěte si přiložený text přednášky a zodpovězte vložené otázky. Na webovém portálu plánování sociálních služeb Jihomoravského kraje vyhledejte zapojená města do procesu komunitního plánování sociálních služeb.

Na webu dobrovolník se pokuste najít pro Vás vhodné příležitosti k vykonání praxe.

 

Webový portál plánování sociálních služeb 

server Dobrovolník

  Test znalostí ICT 4   TEST
  Celkem ICT 76 hodin    
         
 
Další zadání a materiály elearningu
     
1
 
Práva uživatele sociálních služeb 
3

Pročtěte si přiložený text přednášky a zodpovězte vložené otázky.

V přiložené listině základních práv a svobod se pokuste najít souvislosti s principy ochrany práv uživatelů sociálních služeb.

Práva uživatele.pdf (591,4 kB)

Listina základních lidských práv a svobod.pdf (59677)

2
Ochrana práv osob starších vyžadujících dlouhodobou péči
3 Otevřete a srovnejte Evropskou chartu s textem přednášek Ochrana práv EVROPSKÁ CHARTA PRÁV A POVINNOSTÍ STARŠÍCH OSOB VYŽADUJÍCÍCH DLOUHODOBOU PÉČI A POMOC.pdf (586,7 kB)
3
Podpora seniora trpícího demencí a jeho rodiny
3

Pročtěte si přiložený text přednášky a zodpovězte vložené otázky.

Otevřete odkaz české alzheimerovské společnosti, najděte rady a doporučení pro péči o osobu trpící demencí.

Podpora seniora trpícího demencí a jeho rodiny.pdf (882,7 kB)

Česká alzheimerovská společnost

4
Domácí násilí
3

Pročtěte si přiložený text přednášky a zodpovězte vložené otázky.

Nastudujte na stránkách o. s. Persefona, jaké služby nabízí obětem domácího násilí.

Domácí násilí.pdf (531,7 kB)

Občanské sdružení Persefona

5
Práva pacienta, informovaný souhlas
2

Pročtěte si přiložený text přednášky a zodpovězte vložené otázky.

Přečtěte si úmluvu o biomedicíně a kriticky srovnejte její aplikaci v ČR, např. ve Vám nejbližším zdravotnickém zařízení.

Práva pacientů a informovaný souhlas.pdf (374,5 kB)

Umluva o biomedicine.pdf (79854)

6
Doprovázení člověka v životě a umírání
4

Pročtěte si přiložený text přednášky a zodpovězte vložené otázky.

Prohlédněte si videa MUDr. Svatošové (jedno video má cca 45 minut).

Podívejte se na video o Hospici Citadela

 

DOPROVÁZENÍ A UMÍRÁNÍ.pdf (497,1 kB)

video 1 - hospice a umění doprovázet

video 2 - hospice a umění doporovázet

video 2 - hospice a umění doporovázet

video Hospic Citadela

7
Základy etiky etická dilemata
2 Pročtěte si přiložený text přednášky a zodpovězte vložené otázky. ZÁKLADNÍ ETICKÉ TEORIE.pdf (416,2 kB)
8
Etika v pomáhajících profesích
3

Pročtěte si přiložený text přednášky a zodpovězte vložené otázky.

Pročtěte si etický kodex sociálních pracovníků, soustřeďte se na oblasti vztahů pracovníka a jeho okolí

ETIKA V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH.pdf (502,6 kB)

Etický kodex sociálních pracovníků.pdf (59161)

9
Důstojnost života ve stáří
3

Pročtěte si přiložený text přednášky a zodpovězte vložené otázky.

Prostudujte si prezentaci organizace Život 90, které se věnuje službám a tématice stáří. Najděte souvislosti s naší přednáškou.

DŮSTOJNOST ŽIVOTA VE STÁŘÍ.pdf (899,9 kB)

prezentace organizace Život 90 věnující se seniorům

10
Důstojnost života ve zdraví a nemoci
3 Pročtěte si přiložený text přednášky a zodpovězte vložené otázky. DŮSTOJNOST ČLOVĚKA VE ZDRAVÍ A NEMOCI.pdf (444,1 kB)
11
Základy teologie pomáhání
2

Pročtěte si přiložený text přednášky a zodpovězte vložené otázky.

Souvisloti vložených citací textů se pokuste najít v Bibli.

ZÁKLADY TEOLOGIE PRO POMÁHAJÍCÍ.pdf (506 kB)

Bible on-line

12
Církev jako společenství lásky ve službě trpícímu
2 Pročtěte si přiložený text přednášky a zodpovězte vložené otázky. CÍRKEV JAKO SPOLEČENSTVÍ LÁSKY VE SLUŽBĚ TRPÍCÍMU ČLOVĚKU.pdf (619,3 kB)
13
Základy komunikace pro pomáhající
3

Pročtěte si přiložený text přednášky a zodpovězte vložené otázky.

ZÁKLADY KOMUNIKACE PRO POMÁHAJÍCÍ.pdf (621,6 kB)
14
Krizová intervence
2 Pročtěte si přiložený text přednášky a zodpovězte vložené otázky. KRIZOVÁ INTERVENCE.pdf (707,4 kB)
15
Supervize
2 Pročtěte si přiložený text přednášky a zodpovězte vložené otázky. SUPERVIZE.pdf (505,3 kB)
16
Syndrom vyhoření
2 Pročtěte si přiložený text přednášky a zodpovězte vložené otázky. SYNDROM VYHOŘENÍ.pdf (490,4 kB)
17 Životní prostředí 20 Pročtěte si přiložený text věnující se životnímu prostředí, zvláště třídění odpadu v sociálních a zdravotních službách. Stáhněte si desatero domácí ekologie pro použití ve Vaší domácnosti. Protože se jedná o obsáhlý soubor, můžeme Vám ho poskytnout ve spolupráci s organizací Lipka v tištěné formě. Pamatujte, že stažení elektronické verze šetří papír a je tedy ekologičtější a šetrnější k životnímu prostředí.

163_Prirucka trideni odpadu.pdf (2104305)

Desatero domácí ekologie (Lipka)

Zákon o životním prostředí.pdf (203,6 kB)

18
Závěrečná zkouška, hodnocení
2

Vážení účastníci kurzu,

prosím Vás o vyplnění TESTU ZNALOSTÍ, který bude jedním z podkladů pro vydání osvědčení o absolvování programu, nejpozději do 20. 6 2013. Test znalostí je povinnou součástí hodnocení programu, bez jeho úspěšného vyplnění nemůžeme účastníku vydat osvědčení. Prosím tedy, abyste jeho význam nepodcenili. K vyplnění budete potřebovat cca 60 minut, test nelze přerušit, uložit a dokončit později. Odpovědi textu mohou být stručné, ale jednoznačné. U otázek s možnostmi může být více možností správných.

Závěrečný test
  Evaluace 1 1

Vážení účastníci kurzu brněnské skupiny,

prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku, který Vám zabere max. 10 minut Vašeho času. Dotazník je věnován hodnocení dosavadního průběhu vzdělávacího programu.

dotazník BRNO
  Evaluace 2 1

Vážení účastníci olomoucké skupiny,

prosíme Vás o vyplnění krátkého dotazníku, který Vám zabere max. 10 minut Vašeho času. Dotazník je věnován hodnocení dosavadního průběhu vzdělávacího programu.

dotazník OLOMOUC
  Celkem další e-learning 66 hodin    
         

 

KONTAKTY

KANCELÁŘ:

Mrštíkova 122/1
693 01 Hustopeče

PRACOVIŠTĚ POLIKLINIKA
Domácí hospic, Poradna pro pečující, Dispečink

Hybešova 5 - budova polikliniky
693 01 Hustopeče
+420 775 246 954 dispečink info@girasole.cz
Vytvořeno službou Webnode