Mosty z chudoby - strategie pro profesionály a komunity

Ve spolupráci s partnerem a realizatorem projektu Centrem pro komunitní práci východní Morava od 1. 12. 2012 zahájíme aktivity v rámci okresu Břeclav tohoto inovativního projektu, jehož původní myšlenka pochází z USA. Do projektu jsou zapojeni další partneři z ČR, Slovenska a Irska. Zde budeme přinášet informace k aktivitám vztahujícím se k okresu Břeclav.

O projektu

Hlavním cílem projektu je realizace mezinárodní spolupráce za účelem přenosu know-how od partnerských organizací za účelem zvýšení zaměstnatelnosti znevýhodněných skupin prostřednictvím unikátní, propracované a v praxi realizované metodologie MOSTY Z CHUDOBY (Bridges out of poverty).

Autorem konceptu Mosty z chudoby je americká společnost, která tyto principy a programy úspěšné aplikuje v praxi již 15 let a má výborné výsledky a zkušenosti získané roky práce s lidmi žijícími v chudobě. Do evropského prostředí tuto strategii implementovali naši zahraniční partneři ze Slovenska a Irska.

Realizací projektu dosáhneme přenosu této ojedinělé strategie do prostředí ČR, čímž výrazně přispějeme k inovativnímu řešení nejen problémů zaměstnanosti cílových skupin, ale i chudoby, která je velkým tématem současné společnosti.

Obsahem projektu je implementace filozofie MOSTY Z CHUDOBY, tj.strategie pro profesionály a komunity do českého prostředí, vytvoření metodiky pilotního programu POKROK pro cílové skupiny,vzdělání certifikovaných facilitátorů a vytvoření a realizace podpůrného systému KRUHY.

V rámci projektu bude pilotně ověřen program POKROK za účasti českých partnerů Girasole- sdružení pro pomoc a rozvoj a Fondu ohrožených dětí. Následně bude provedena evaluace metodiky pilotního programu POKROK v ČR a dojde k vytvoření a realizaci další stěžejní části projektu, tj. podpůrného systému KRUHY.

Realizace programu POKROK bude dále implementována do Jihomoravského a Zlínského kraje. Projekt bude završen mezinárodní konferencí MOSTY Z CHUDOBY, na které bude nejen představena strategie, program POKROK, podpůrný systém KRUHY, ale budou představeny i příklady dobré praxe směřující ke zvýšení zaměstnanosti cílových skupin.Takto nastavený přenos know-how bude výrazná inovace stávajících poznatků, metodických postupů a odborných znalostí pro tuto oblast, které budou šířeny prostřednictvím mezinárodní metodiky: Mosty z chudoby ve středoevropském prostředí.

Projekt „Mosty z chudoby – strategie pro profesionály a komunity“, reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00281

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

KONTAKTY

KANCELÁŘ:

Mrštíkova 122/1
693 01 Hustopeče

PRACOVIŠTĚ POLIKLINIKA
Domácí hospic, Poradna pro pečující, Dispečink

Hybešova 5 - budova polikliniky
693 01 Hustopeče
+420 775 246 954 dispečink info@girasole.cz
Vytvořeno službou Webnode