Nejste sami! - projekt na podporu pečujících osob

Jaký problém projekt řeší?
Role neformálních rodinných pečovatelů je v systému dlouhodobé péče nenahraditelná. Právě oni
zajišťují významnou část péče o členy své rodiny, děti se zdravotním postižením či rodiče vysokého
věku. Český sociální systém však tuto péči zatím nedovede uceleně uchopit a pečovatele účelně
podpořit. Pečující neformální pečovatelé jsou především svým časem velmi vázáni na domácnost a
osobu blízkou, o kterou pečují. K finančním těžkostem přispívá skutečnost, že často bývá těžké či
téměř nemožné sloučit pečovatelskou činnost se zaměstnáním. Jiným kritickým momentem při
vyhledávání podpory či pomoci je pro pečovatele nedostatek informací. Nejedná se jen o možnosti
nabídky služeb a jejich dostupnosti, ale o komplexní poradenství, které by pečovatelům umožnilo se v
současném systému lépe orientovat a dosáhnout tak na podporu, která jim ze zákona náleží. Na tyto
problémy poukazuje i nedávno (2015) realizovaný výzkum Fondu dalšího vzdělávání MPSV ČR v rámci
Sestava vytvořena v MS2014+ MLPRCMIR 28.2.2017 0:26
3
projektu "Podpora neformálních pečovatelů" CZ.1.04/3.1.00/C6.00002, ze kterého pro tento projekt
vycházíme.
Na základě vlastní zkušenosti z práce a podpory neformálních pečovatelů v roce 2016 identifikujeme
totožné problémové oblasti a nedostatky podpory pečujícím, které byly prezentovány ve výstupech
projektu Fondu dalšího vzdělávání. Jsou to zejména nedostatek informací, nedostatek podpory
formou komplexního poradenství ve všech otázkách souvisejících s péčí o osobu blízkou, nedostatek
podpory při praktickém výkonu péče o blízkou osobu (jak mám přebalit?, jak umýt?, jak polohovat?
jaké lůžko mám pořídit? atd.). Velmi kritickým se jeví absolutní nedostatek podpory pečujícím o
nevyléčitelně nemocné a umírající osoby v ORP Hustopeče, jenž vyžaduje nároky na vysokou
odbornost a zkušenost poradců. Velmi kladně jsou pečujícími přijata svépomocná setkání, proto v
rámci tohoto projektu s nimi chceme pokračovat. Problémem je také omezená dostupnost
specifického vzdělávání na míru pečujícím.

Název projektu CZ: Nejste sami!

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006452

Období realizace: od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020

Jaký problém projekt řeší?

Role neformálních rodinných pečovatelů je v systému dlouhodobé péče nenahraditelná. Právě oni zajišťují významnou část péče o členy své rodiny, děti se zdravotním postižením či rodiče vysokého věku. Český sociální systém však tuto péči zatím nedovede uceleně uchopit a pečovatele účelně podpořit. Pečující neformální pečovatelé jsou především svým časem velmi vázáni na domácnost a osobu blízkou, o kterou pečují. K finančním těžkostem přispívá skutečnost, že často bývá těžké či téměř nemožné sloučit pečovatelskou činnost se zaměstnáním. Jiným kritickým momentem při vyhledávání podpory či pomoci je pro pečovatele nedostatek informací. Nejedná se jen o možnosti nabídky služeb a jejich dostupnosti, ale o komplexní poradenství, které by pečovatelům umožnilo se v současném systému lépe orientovat a dosáhnout tak na podporu, která jim ze zákona náleží.

Na tyto problémy poukazuje i nedávno (2015) realizovaný výzkum Fondu dalšího vzdělávání MPSV ČR v rámci Na základě vlastní zkušenosti z práce a podpory neformálních pečovatelů v roce 2016 identifikujeme totožné problémové oblasti a nedostatky podpory pečujícím, které byly prezentovány ve výstupech projektu Fondu dalšího vzdělávání. Jsou to zejména nedostatek informací, nedostatek podpory formou komplexního poradenství ve všech otázkách souvisejících s péčí o osobu blízkou, nedostatek podpory při praktickém výkonu péče o blízkou osobu (jak mám přebalit?, jak umýt?, jak polohovat? jaké lůžko mám pořídit? atd.). Velmi kritickým se jeví absolutní nedostatek podpory pečujícím o nevyléčitelně nemocné a umírající osoby v ORP Hustopeče, jenž vyžaduje nároky na vysokou odbornost a zkušenost poradců. Velmi kladně jsou pečujícími přijata svépomocná setkání, proto v rámci tohoto projektu s nimi chceme pokračovat. Problémem je také omezená dostupnost specifického vzdělávání na míru pečujícím.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu je vytvoření systému podpory neformálních pečovatelů, včetně pečujících o nevyléčitelně nemocné a umírající osoby na území ORP Hustopeče a zvýšení kompetencí v přímé péči neformálních pečovatelů v Jihomoravském kraji.

K dosažení hlavního cíle projektu vede dosažení jednotlivých dílčích cílů projektu:

  1. Zajištění informovanosti a dostupnosti pomoci a podpory neformálním pečovatelům prostřednictvím koordinátora podpory a mentorů péče.
  2. Zajištění informovanosti a dostupnosti a podpory neformálním pečovatelům pečujícím o nevyléčitelně nemocné prostřednictvím odborného poradce péče o nevyléčitelně nemocné a umírající, poradce- psychologa a odborného garanta péče o nevyléčitelně nemocné a umírající.
  3. Vytvoření možností pro rozvoj svépomoci neformálních pečovatelů, sdílení a získávání zkušeností.
  4. Rozvoj kompetencí v oblasti péče o osobu blízkou.
  5. Návrhy a možná implementace nových systémových řešení podpory neformálních pečovatelů získaných v projektu „Nejste sami!“ do lokálních strategií rozvoje regionu, KPSS, sociální a prorodinné politiky na místní úrovni.

Cílová skupina:

Neformální pečovatelé

Popis cílové skupiny:

Neformální pečovatelé jsou příbuzní a známí, kteří pečují o svého blízkého, zpravidla příjemce příspěvku na péči v nepříznivé životní situaci. Neformální péče je tak zajišťována především partnery nebo druhy, dospělými dětmi nebo jinými příbuznými, sousedy nebo přáteli. Neformální pečovatelé nejsou primárně odborně vyškoleni na poskytování péče. Za poskytnutou péči nepobírají mzdu (mohou však pobírat různé dávky) a z jejich péče jim vyplývají jenom minimální sociální práva. Nezřídka provádějí širokou škálu úkonů, z nichž některé jsou srovnatelné s úkony poskytovanými profesionálními pečovateli.

KONTAKTY

KANCELÁŘ:

Mrštíkova 122/1
693 01 Hustopeče

PRACOVIŠTĚ POLIKLINIKA
Domácí hospic, Poradna pro pečující, Dispečink

Hybešova 5 - budova polikliniky
693 01 Hustopeče
+420 775 246 954 dispečink info@girasole.cz
Vytvořeno službou Webnode