Očkovací tým Girasole

Je naší povinností myslet i na ty, jejichž hlas není slyšet a vlastními silami, ani za pomoci rodiny, se do budoucích očkovacích center nedostanou. Kdo jiný by měl v tuto chvíli nabídnout pomoc, než my, organizace poskytující vysoce specializovanou mobilní zdravotní péči. 

Provozujeme MOBILNÍ OČKOVACÍ TÝM pro pomoc lidem z nejohroženější skupiny obyvatel, kteří se do očkovacích míst nedostanou. Jedná se především o lidi chronicky nemocné a starší, kteří nemají možnost opustit svou domácnost z důvodu nemoci či snížené schopnosti pohybu.  


Očkování mobilním týmem první dávkou bylo ukončeno.

Aktualizace 4. 5. 2021

Ukončili jsme očkování první dávkou naším mobilním týmem. V současné době je dostatek možností se naočkovat, včetně očkování u praktických lékařů. Bohužel nemůžeme a nechceme nahrazovat  praktické lékaře, kteří se rozhodli neočkovat prostřednictvím návštěv u imobilních pacientů doma. Všichni, které jsme již naočkovali, přeočkujeme druhou dávkou. Informace níže

Informace k přeočkování druhou dávkou:

Na základě doporučení České vakcinologické společnosti, ze kterého vyplývá vyšší účinnost vakcíny AstraZeneca v řádu desítek procent při přeočkování druhou dávkou s delším časovým odstupem až tří měsíců, měníme schéma přeočkování druhou dávkou na samotnou hranici tří měsíců od aplikace dávky první. Předpokládáme zahájení očkování druhou dávkou nejdříve od 17. května 2021. 

Prosíme, nevolejte s dotazy. Všechny, které jsme očkovali první dávkou od nás dostanou i dávku druhou s odstupem tří měsíců. Všechny budeme kontaktovat sami na telefon uvedený v registraci. Na druhou dávku není třeba se nikam přihlašovat!

Pokud se chcete přeočkovat dříve, kontaktujte svého praktického lékaře.