Co nabízíme v osobní asistenci Girasole?

 

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

Ranní vstávání, oblékání, převlékání, přesuny (např. lůžko-vozík), úprava oděvu, vlasů, večerní ukládání,

Pomoc při osobní hygieně

mytí (včetně mytí na lůžku), koupání/sprchování dle individuálních podmínek, péče o ústa, oči, uši, přesuny na WC, podání močové láhve, očista po provedení toalety, stříhání nehtů na rukou i nohou

Pomoc při zajištění stravy

v domácím prostředí- pomoc při přípravě stravy dle individuálních požadavků uživatele (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře) po dohodě možná také donáška obědů. Podávání a porcování stravy, podávání stravy v obvyklém denním režimu uživatele ve formě dle zvyku uživatele (porcování na kousky, mletí, úprava kaše apod.), příprava a podání nápojů

Pomoc při zajištění chodu domácnosti

zajištění a donáška malého nákupu, provedení běžného drobného denního úklidu (mytí nádobí, zametání, mytí podlahy, zalévání květin), praní prádla v domácnosti uživatele v automatické pračce, sušení prádla, žehlení

POZOR! Osobní asistence neprovádí rozsáhlé generální úklidy domácností apod. Veškerá specifikace úklidů po dohodě s uživatelem.

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

doprovod do školy, na kurzy, do spolků a zájmových aktivit. Pomoc při naplňování volného času dle individuálních přání- procházky, předčítání knih, drobné ruční práce, povídání a naslouchání...

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

doprovod při zajišťování běžných věcí, doprovod na kulturní akce (např. koncerty, divadelní představení), doprovod na návštěvy rodiny, přátel...

Naplňování duchovních potřeb

doprovod do kostela a asistence během bohoslužeb, zprostředkování duchovní péče (návštěva kněze, kazatele, pastora v domácnosti), společná modlitba, předčítání z Bible

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

základní sociální poradenství poskytované sociálním pracovníkem, prostředkování dalších kontaktů (např. právník), pomoc při vyplňování žádostí a jednání s úřady

 

KONTAKTY

KANCELÁŘ:

Mrštíkova 122/1
693 01 Hustopeče

PRACOVIŠTĚ POLIKLINIKA
Domácí hospic, Poradna pro pečující, Dispečink

Hybešova 5 - budova polikliniky
693 01 Hustopeče
+420 775 246 954 dispečink info@girasole.cz
Vytvořeno službou Webnode