Sdružení Girasole

Girasole je občanským sdružením, které vzniklo na přelomu let 2004 a 2005. Svou činností chce rozvíjet a podporovat lidskou potřebu pomáhat lidem v nouzi. Filozofie Girasole je postavena na principech lidské solidarity, křesťanské morálky a lásky.
Girasole vzniklo jako dobrovolná studentská aktivita studentů oboru Charitativní a sociální práce Vyšší odborné školy sociální Caritas a CMTF Univezity Palackého v Olomouci, kteří nyní působí jako kvalifikovaní odborníci ve zdravotních a sociálních organizacích.
Girasole rozvíjí dobrovolnickou činnost. V každém dobrovolníku vidí svou budoucnost, příval nové energie a vitality nejen pro sebe, ale i pro všechny ostatní, kterým se snaží pomáhat. Dobrovolnická činnost je založena na principu občanských ctností a přirozené lidské potřebě pomáhat. Dobrovolník je základní postavou ve sdružení a dobrovolnictví je základním kamenem sdružení. Girasole organizačně vede dobrovolníky, poskytuje vzdělávání a dává prostor pro vlastní aktivity ve smyslu poslání sdružení.
Girasole podporuje mezinárodní spolupráci na úrovni dobrovolnictví a sociálních služeb poskatovaných neziskovými organizacemi
Girasole podporuje dobrovolnictví a sociální pomoc na místní a komunální úrovni. Snaží se rozvíjet solidaritu nejen s lidmi ve ve světě, ale zvláště mezi lidmi v sousedství.

Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá ohroženým a znevýhodněným lidem, lidem v nouzi bez rozdílu pohlaví, jazyka, barvy pleti a vyznání. Ve svém středu sdružuje dobrovolníky, kteří se přímo spolupodílí na aktivitách sdružení

Sdružení rozvíjí povědomí občanů o sociálních službách, zasazuje se o jejich všeobecný rozvoj a kvalitu.

 

Vedlejší a doplňková činnost sdružení

Sdružení provádí doplňkové aktivity (vedlejší činnost), ty však nejsou provozovány za účelem dosažení zisku, ale jako jeden ze způsobů naplnění poslání sdružení a jeho cílů.

Jako jednu z forem pomoci znevýhodněným a ohroženým lidem poskytuje sdružení sociální služby ve smyslu právních norem ČR, spolupracuje s ostatními subjekty na jejich rozvoji a to zvláště prostřednictvím komunitního rozvoje. Tyto služby nepřesahují rozměr poslání, ale svou povahou jej doplňují.

Sdružení cíleně rozvíjí mezinárodní spolupráci mezi organizacemi a občany v oblasti dobrovolnické, sociální a vzdělávání, v rámci svých kompetencí poskytuje služby zahraničním i tuzemským právnickým a fyzickým osobám v těchto oblastech.

Jako jednu z forem rozvoje kvality v sociálních službách sdružení vzdělává a poskytuje poradenství dalším osobám a subjektům v sociální oblasti na základě příslušných oprávnění a akreditací. Tyto služby nepřesahují rozměr poslání, ale svou povahou jej doplňují.


Symbolem Girasole je slunečnice (it. girasole)

 

KONTAKTY

KANCELÁŘ:

Mrštíkova 122/1
693 01 Hustopeče

PRACOVIŠTĚ POLIKLINIKA
Domácí hospic, Poradna pro pečující, Dispečink

Hybešova 5 - budova polikliniky
693 01 Hustopeče
+420 775 246 954 dispečink info@girasole.cz
Vytvořeno službou Webnode