Kdo jsme

Název Girasole pochází z italského výrazu pro slunečnici, vznikl v dobách intenzívní spolupráce s dobrovolníky z Itálie. Dodatek „sdružení“ odhaluje právní formu organizace a „pro pomoc a rozvoj“ její poslání pomáhat lidem v místech, kde je pomoci potřeba a rozvíjet v první řadě sebe sama i další lidi a organizace.

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj je občanským sdružením, které vzniklo na přelomu let 2004 a 2005. Svou činností chce rozvíjet a podporovat lidskou potřebu pomáhat lidem v nouzi. Filozofie Girasole je postavena na principech lidské solidarity, křesťanské morálky a lásky.

Girasole vzniklo jako dobrovolná studentská aktivita studentů oboru Charitativní a sociální práce Vyšší odborné školy sociální Caritas a CMTF Univerzity Palackého v Olomouci, kteří nyní působí jako kvalifikovaní odborníci ve zdravotních a sociálních organizacích.

Girasole podporuje mezinárodní spolupráci na úrovni dobrovolnictví a sociálních služeb poskytovaných neziskovými organizacemi, dobrovolnictví a sociální pomoc na místní a komunální úrovni. Snaží se rozvíjet solidaritu nejen s lidmi ve světě, ale zvláště mezi lidmi v sousedství.

Sdružení vykonává charitativní činnost, pomáhá ohroženým a znevýhodněným lidem, lidem v nouzi bez rozdílu pohlaví, jazyka, barvy pleti a vyznání. Ve svém středu sdružuje dobrovolníky, kteří se přímo spolupodílí na aktivitách sdružení

Sdružení rozvíjí povědomí občanů o sociálních službách, zasazuje se o jejich všeobecný rozvoj a kvalitu.

LETÁK O NÁS.pdf (378,4 kB)

 

 

Co děláme

Sociální služby

Registrujeme sociální službu osobní asistence dle zákona o sociálních službách. Tato služba probíhá přímo v domácnostech uživatelů, ve většině případů nahrazuje péči rodiny v době, kdy rodina o svého blízkého pečovat nemůže (např. po dobu zaměstnání). Uživatel tak může zůstat ve svém přirozeném sociálním prostředí, ve kterém prožil velkou část života a s lidmi, kteří jsou mu nejbližší. Bližší informace o službě naleznete v přiložených propagačních materiálech nebo na webových stránkách www.girasole.cz

Poradenství

Poradenství je určeno především pro sociální organizace a služby. Poskytujeme poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů v sociálních organizacích, v oblasti řízení kvality sociálních služeb a v oblasti evropských projektů zaměřených na sociální organizace v oblastech aktivní politiky zaměstnanosti, vzdělávání a rozvoje sociálních služeb.

Vzdělávání

Jsme akreditovanou vzdělávací organizací na základě udělené akreditace Ministerstvem práce a sociálních věcí, nabízíme a realizujeme další vzdělávání pracovníků v sociálních službách.

KONTAKTY

KANCELÁŘ:

Mrštíkova 122/1
693 01 Hustopeče

PRACOVIŠTĚ POLIKLINIKA
Domácí hospic, Poradna pro pečující, Dispečink

Hybešova 5 - budova polikliniky
693 01 Hustopeče
+420 775 246 954 dispečink info@girasole.cz
Vytvořeno službou Webnode