PALIATIVNÍ PÉČE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ

seminář pro laickou i odbornou veřejnost

Pozvánka

7.11.2023 od 14:00 v prostorách Zámku Mikulov

Srdečně Vás zveme na pravidelný seminář na téma Paliativní péče v domácím prostředí, který se uskuteční v krásném prostředí mikulovského zámku.

Seminář je určen laické veřejnosti a neformálním pečujícím, kterých se paliativní péče o blízkého týká, ale také odborníkům, zdravotníkům, praktickým lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, kteří se zajímají o paliativní péči. 

MUDr. Stanislava Uríková představí problematiku domácí paliativní péče a vysvětlí principy a specifika péče o umírajícího v domácím prostředí . Z pohledu zdravotnického personálu přiblíží téma paliativní péče MUDr. Svatava Štefanová, která představí na konkrétních příbězích z praxe, jak může péče v domácím prostředí pomoci pacientovi v terminálním stádiu nemoci. 

S Ing. Monikou Mikulíčkovou se zaměříme na úlohy sestry v domácím hospici a kooperaci odborníků s neformálním pečujícím. Samotným procesem příjmu pacienta do péče Domácího hospice Girasole nás provede koordinátorka hospice Kateřina Štýblová, Dis. a přiblíží tak posluchačům cestu pacienta do domácí hospicové péče, ale také předá praktické tipy jak pacientovi a jeho rodině pomoci s vyřízením příspěvků, zapůjčením pomůcek  a dalšími náležitostmi, které k péči o umírajícího patří. 


Pořadatelem semináře je spolek Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj, setkání vzniká díky finanční podpoře Jihomoravského kraje.

Účast je bezplatná. 

Na seminář je nutné se předem registrovat vyplněním formuláře níže. 

Formulář pro registraci VYPLNIT ZDE 

Po registraci Vám zašleme potvrzení emailem spolu s dalšími informacemi. Součástí bude také mapka, ve které bude vyznačen sál, kde se seminář bude konat a zároveň radu, kde nejlépe a nejblíže zámku v Mikulově zaparkovat.


Na všechny se moc těšíme!