Podcast "Do smrti dobrý..."

skutečné příběhy z domácího hospice

Do smrti dobrý #01:  

Opravdový příběh o splněném slibu, o lásce, věrnosti a péči až do poslední chvíle. 

Dnes s panem Aloisem Jakešem, který pečoval o svou ženu Anežku a s naší lékařkou Svatavou Štefanovou, která s naším týmem poskytla pomocnou ruku.  A věřte, že pokud vydržíte až do konce, odnesete si hluboký zážitek, který bude, navzdory tématu, pozitivní. Protože toto je opravdový příběh o splněném slibu, o lásce, věrnosti a péči až do poslední chvíle. Co k tomu říci více? Snad jen to, že si velmi vážíme odvahy pana Aloise a dalších pozůstalých s jakou do natáčení šli.


Do smrti dobrý #02: 

Opravdový příběh o rodinném poutu, lásce i přátelství. 

Dnes s paní Petrou Krůzovou, která pečovala o svou nemocnou maminku a s Mgr. Ivou Matějkovou, zdravotní sestrou Domácího hospice Girasole, která s naším týmem byla oběma báječným ženám nablízku.  I tentokrát je povídání nad skutečným příběhem silné a dokazuje, že služby Domácího hospice jsou velikou pomocí nejen klientovi samotnému, ale také jeho blízkým a rodině.

Toto je opravdový příběh o lásce matky s dcerou, smíření s nemocí a péči až do poslední chvíle, je to ale také příběh o přátelství pevných a vazbách mezi lidmi, které propojila smrt. 


Do smrti dobrý #03: 

Opravdový příběh Girasole - o začátcích, cestě i poslání pomoci druhým. 

Jaký příběh stojí za samotným založením našeho spolku? Co konkrétně přináší možnost Domácí hospicové péče pacientům, rodinám, ale i lékařům, a jak může závěr života být naplněn až do poslední chvíle? Jak je na tom vlastně paliativa v Česku? O tom všem a o dalších příbězích, kterých je Girasole součástí, si povídal zakladatel spolku, pan Miroslav Prchal, spolu s paliatričkou MuDr. Ivetou Dicko. 

Dnešní povídání je "opravdové" v tak trochu jiném smyslu slova - neuslyšíte sice žádného z pozůstalých pečujících, ale vyzkoušíte si spolu s námi na vlastní kůži to, co se honí hlavou nemocnému a i to, jak lze tíhu nemoci díky profesionální péči alespoň částečně zmírnit. Zažijete emoce, které my v Girasole prožíváme s našimi klienty denně a zjistíte tak, proč má provoz domácí hospicové péče tak veliký smysl. 

I tentokrát je povídání silné a hlavně velmi důležité, neboť svým tématem dává celkový rámec veškeré naší snaze, dává znít to zásadní - a to jest, že Domácí hospic je "dobrým přítelem" nejen pro pacienta, rodinu, ale i lékaře. 

Tyto podcasty vznikly za podpory Jihomoravského kraje v rámci projektu "Zdravotnická osvěta v paliativní péči". Děkujeme.