Podcast "Do smrti dobrý..."

skutečné příběhy z domácího hospice

Do smrti dobrý #01:  

Opravdový příběh o splněném slibu, o lásce, věrnosti a péči až do poslední chvíle. 

Dnes s panem Aloisem Jakešem, který pečoval o svou ženu Anežku a s naší lékařkou Svatavou Štefanovou, která s naším týmem poskytla pomocnou ruku.  A věřte, že pokud vydržíte až do konce, odnesete si hluboký zážitek, který bude, navzdory tématu, pozitivní. Protože toto je opravdový příběh o splněném slibu, o lásce, věrnosti a péči až do poslední chvíle. Co k tomu říci více? Snad jen to, že si velmi vážíme odvahy pana Aloise a dalších pozůstalých s jakou do natáčení šli.


Do smrti dobrý #02: 

Opravdový příběh o rodinném poutu, lásce i přátelství. 

Dnes s paní Petrou Krůzovou, která pečovala o svou nemocnou maminku a s Mgr. Ivou Matějkovou, zdravotní sestrou Domácího hospice Girasole, která s naším týmem byla oběma báječným ženám nablízku.  I tentokrát je povídání nad skutečným příběhem silné a dokazuje, že služby Domácího hospice jsou velikou pomocí nejen klientovi samotnému, ale také jeho blízkým a rodině.

Toto je opravdový příběh o lásce matky s dcerou, smíření s nemocí a péči až do poslední chvíle, je to ale také příběh o přátelství pevných a vazbách mezi lidmi, které propojila smrt. 


Tyto podcasty vznikly za podpory Jihomoravského kraje v rámci projektu "Zdravotnická osvěta v paliativní péči". Děkujeme.