Dotace z programu MMR IROP pro projekt "Rozvoj sociálních služeb osobní asistence a tísňové péče na území MAS Hustopečsko", CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011310

Trvání projektu: 1.6.2021 - 31.5.2023

Hlavním cílem projektu je zajistit maximální dostupnost tísňové péče uživatelům ORP Hustopeče, resp. MAS Hustopečsko, a to pořízením osobního automobilu, zvýšit kvalitu služby Tísňové péče pořízením nafukovacího vertikalizačního vaku a službu Osobní asistence pořízením automobilu VAN pro přepravu nadměrných pomůcek a klientů na vozíku. Dále prostřednictvím podpory v rámci poskytovaných sociálních služeb osobní asistence a tísňové péče je projektovým cílem vytváření a udržení podmínek pro bezpečný a důstojný život uživatelů v jejich přirozeném sociálním prostředí tak dlouho, jak chtějí a tím oddálení řešení sociální situace formou pobytové služby. Kombinace služeb osobní asistence a tísňové péče (vybavené tísňovými telefony s SOS náramkem) je v České republice ojedinělá. Tímto projektem, zvláště kombinací osobní asistence v domácím prostředí a tísňovou péčí (SOS telefony) chceme dosáhnout toho, že vytvoříme možnosti služby a kvality péče v domácím prostředí na podobné úrovni, jako jsou poskytovány v pobytových službách, např. domovech pro seniory. 

Děkujeme!


Rozvoj materiálně technických podmínek pro poskytování sociálních služeb,  CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0010481

Hlavním cílem projektu je zajistit maximální dostupnost péče uživatelům ORP Hustopeče, resp. okresu Břeclav v jejich přirozeném rodinném prostředí a prostřednictvím podpory v rámci poskytovaných sociálních služeb osobní asistence, vytváření a udržení podmínek pro bezpečný a důstojný život uživatelů v jejich přirozeném sociálním prostředí tak dlouho, jak chtějí a tím oddálit řešení sociální situace formou pobytové služby. Projekt zaměřený obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávající sociální služby osobní asistence a sociální práce s cílovými skupinami. Realizací projektu chceme stabilizovat zázemí pro pracovníky a administrativu sociální služby osobní asistence a zajistit tak dostupnost sociálních služeb. Díky projektu má sociální služba Osobní asistence Girasole své sídlo v nemovitosti, kterou vlastní, je tím zajištěna udržitelnost služby v centru spádové obce ORP Hustopeče, jsou eliminována rizika nedostatku vhodných prostor v realitním trhu v Hustopečích.

Děkujeme!


Dotace projektu Zvýšení kvality a dostupnosti služeb Osobní asistence a Tísňové péče Girasole ve venkovských oblastech okresu Břeclav, CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002333

Hlavním cílem projektu je zajistit maximální dostupnost péče uživatelům ORP Hustopeče, resp. okresu Břeclav, pro Tísňovou péči v jejich přirozeném rodinném prostředí a prostřednictvím podpory v rámci poskytovaných sociálních služeb osobní asistence a tísňové péče vytváření a udržení podmínek pro bezpečný a důstojný život uživatelů v jejich přirozeném sociálním prostředí tak dlouho, jak chtějí a tím oddálení tím řešení sociální situace formou pobytové služby. V rámci projektu jsou pořízeny čtyři automobily a asistivní technologie (SOS zařízení a technologie dispečinku) pro zajištění okamžité pomoci a péče uživatelům terénních sociálních služeb.

Děkujeme!