Výbor dobré vůle -Nadace Olgy Havlové projekt "Podpora paliativní a hospicové péče 2024" ve výši 30 000 Kč

Trvání projektu: 1.1.2024 - 31.11.2024

Cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb Domácího hospice Girasole, a to konkrétně nákupem konkrétních zdravotnických a kompenzačních pomůcek využívaných při přímé péči o pacienty DH. 

Děkujeme!


Výbor dobré vůle -Nadace Olgy Havlové projekt "Senior" ve výši 60 000 Kč

Trvání projektu: 1.1.2024 - 31.11.2024

Cílem projektu je zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb Tísňové péče a Osobní asistence pro klienty na celém území, kde dané služby zajišťujeme. Projekt poskytuje finanční podporu na vzdělávací kurzy pro rozvoj služeb Tísňové péče a Osobní asistence a částečně financuje také nákup zdravotnického vybavení, konkrétně mobilního elektrického zvedáku pro zefektivnění přímé péče. 

Děkujeme!


Dotace Nadace EP Corporate Group z programu "Doma je doma 2023"pro projekt "Spolu s námi nejsou sami" ve výši 2 775 960 Kč

Trvání projektu: 1.1.2024 - 31.12.2025

Cílem projektu je okamžité poskytnutí služeb Osobní asistence nad rámec stávajících služeb v ORP Hustopeče osobám ve věku 65+, které si pro svůj věk, onemocnění, tíživou finanční situaci či nefunkční rodinné zázemí nemohou plnohodnotně zajistit potřebnou neodkladnou péči v prostředí vlastního domova bez pomoci druhých. Poskytnutím služeb sledujeme pozitivní záměr zachování co možná minimální míry dosavadního způsobu života klientů, minimalizaci materiální i sociální deprivace a oddálení nutnosti umístit klienta do pobytového zdravotnického nebo sociálního zařízení. 

V rámci projektu je cílovým příjemcům zajištěna služba osobní asistence po celé projektové období spolu se službami psychosociálního poradce zajišťujícího doprovázení v péči o nemocného, aktivizaci a socializaci klientů nebo i doprovázení při ztrátě a truchlení.

Děkujeme!


Dotace Nadace EP Corporate Group z programu "Veřejné poradny pro pozůstalé rodiny v hospicích 2023 "pro projekt "Veřejná poradna pro pozůstalé dospělé i děti v okrese Břeclav" ve výši 377 712 Kč

Trvání projektu: 1.1.2024 - 31.12.2024

Cílem projektu je zvýšení dostupnosti psychosociální pozůstalostní péče s tím pozitivní ovlivnění kvality života pozůstalým z řad široké veřejnosti bezprostředně po smrti člena rodiny. odporným a lidským přístupem při procesu doprovázení v truchlení v rovině psychologické a sociální sledujeme záměr pomoci pozůstalým k rychlejšímu a přirozenějšímu návratu zpět do běžného života po ztrátě blízkého, a to bez psychických obtíží, pocitů smutku, depresí a dalších psychologických negativních jevů. V rámci projektového období tedy dochází ke zřízení VEŘEJNÉ PORADNY PRO POZŮSTALÉ.

Děkujeme!


Dotace Nadace EP Corporate Group z programu "Zvyšování kvality péče" pro projekt s názvem "Profesionalizace pracovníků Osobní asistence prostřednictvím zvyšování jejich odborných kompetencí" ve výši 112 500 Kč

Trvání projektu: 1.8.2023 - 31.7.2024

Cílem projektu je zvýšit kvalitu poskytovaných služeb osobní asistence a to díky zvýšení vzdělání formou školení a kurzů pro 9 našich terénních pracovnic, a to konkrétně například v otázkách práce se seniorem s ohledem na jeho individualitu, biografii a spiritualitu, ale také v oblasti řešení konfliktních situací při péči o klienta a využití metod reminiscence, validace a sebereflexe při výkonu služby osobní asistence. Neustálé vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v sociálních službách bereme jako nepostradatelný aspekt tohoto oboru a děkujeme nadaci EPCG, že podporují tyto hodnoty v oblasti péče o seniory a nemocné. 

Děkujeme!