Sociální služby Girasole

Osobní asistence

je sociální služba poskytovaná převážně v domácím prostředí. Osobní asistentka, nebo chcete-li pečovatelka, přijede do domácnosti, případně doprovodí tam, kam je potřeba. Služba poskytuje možnosti nezbytné pomoci a podpory dospělým osobám, jejichž schopnost soběstačnosti a péče o sebe sama je snížena z důvodu věku, nemoci nebo zdravotního postižení. Více informací... 

Tísňová péče

Tísňová péče je sociální služba, jejíž cílem je zajištění bezpečného života např. pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením. Senior má k dispozici zařízení ve formě tlačítka velikosti náramkových hodinek a telefonu s SOS tlačítkem. V případě nouze, např. při pádu po uklouznutí v koupelně nebo při náhlém zhoršení zdravotního stavu si tak může jednoduchým stiskem tlačítka přivolat pomoc odkudkoli. Služba je poskytována v celém Jihomoravském kraji. Více informací...

Poradna pro pečující

Pokud se člověk rozhodne pečovat o blízkého, musí se vypořádat se změnou chodu domácnosti, naučit se pečovat (polohování, hygiena apod.), zjistit, kde a jak vyřídit sociální dávky a na jaké kompenzační pomůcky má nemocný nárok. Přitom čelí ztrátě svého volného času, koníčků, často i zaměstnání a nárůstu stresu. My v Girasole, z. s. poskytujeme pečujícím podporu, pomoc a vzdělání a usnadňujeme jim tak jejich nelehký úkol. Více informací...

Poradna pro pozůstalé

Ve chvíli, kdy jsou pečující a jejich rodiny konfrontování s náhlou ztrátou blízkého, pomáhá návazná podpora pozůstalým překlenout období truchlení a vypořádat se se situací snáze emočně i prakticky. Poradna tak pomáhá jednotlivcům a rodinám se s nastalou situací vyrovnat o možná nejlépe a navrátit se tak do běžného životního režimu bez emoční zátěže. Více informací...