Informace pro pacienta

Příjem do domácího hospice

O přijetí do domácího hospice (odborně: mobilní specializované paliativní péče) může požádat ošetřující (např. lékař v nemocnici nebo specializované ambulanci) nebo praktický lékař. Stačí, aby v propouštěcí zprávě nebo žádance uvedl doporučení k převedení do domácí hospicové péče nebo mobilní specializované paliativní péče. Ideální cestou je také vyplnění naší ŽÁDOSTI

O přijetí může požádat i pacient sám, případně jeho blízcí. Ideální cestou je také vyplnění naší ŽÁDOSTI nebo telefonický kontakt.

Po přijetí žádosti Vás bude kontaktovat sociální pracovnice a domluví s Vámi datum a čas přijímací návštěvy u Vás doma. Na tuto návštěvu přijede k Vám domů lékařka, sestra a sociální pracovnice hospice. Je nutné mít připravenu zdravotní dokumentaci (zprávy z nemocnice, odborných ambulancí nebo praktického lékaře). Lékařka hospice rozhodne o přijetí (nebo nepřijetí) do mobilní specializované paliativní péče. Od této chvíle mobilní specializovaná paliativní péče "nahrazuje" pobyt v nemocnici. Je poskytována v domácím prostředí a případný pobyt v nemocnici tuto péči končí. Bude s Vámi uzavřena SMLOUVA a sepsán INFORMOVANÝ SOUHLAS.

Průběh péče

K přijetí do péče je nutné, aby byla přítomna alespoň jedna osoba garantující základní péči o nemocného v domácnosti. Tohoto člověka rádi zaškolíme a naučíme jak dobře a efektivně pečovat. Můžeme také v péči zastoupit na nezbytně nutnou dobu naší pečovatelkou. Poskytování zdravotních služeb domácího hospice je hrazeno z veřejného zdravotního pojištění - pacienti smluvních pojišťoven nic neplatí. Pomůcky též půjčujeme naším pacientům zdarma. 

Důstojnost

Při naší péči dbáme na naprostou svobodu pacienta. Respektujeme Vaše přání, chováme se s úctou a respektem, nic nenutíme, pouze nabízíme. Vy jste "režisér" naší péče, společně vykonáváme pouze to, na čem jsme se dohodli. Vždy budete mít prostor vyjadřovat svůj názor a my jej budeme respektovat v souladu s našimi pravidly. Pomůžeme Vám se vším, na čem se dohodneme, pokud s něčím nebudete souhlasit, budeme to respektovat.

Otevřenost

Na kteréhokoliv z našich pracovníků se můžete obrátit s jakýmkoliv požadavkem nebo prosbou. Pracujeme jako tým zdravotníků i nezdravotníků a umíme pomoci s ledasčím. Zázraky neumíme, ale spoustu věcí zvládneme zařídit. Budeme k Vám naprosto otevření, nic netajíme, nebagatelizujeme, mluvíme o věcech otevřeně, pokud s námi o nich budete chtít mluvit.

Odbornost

Celý zdravotnický tým pracuje pod odborným dohledem lékaře specialisty v oboru paliativní medicína. Paliativní medicína již neléčí nemoc jako takovou, ale její symptomy, které ji obvykle doprovází. Pracují u nás další lékaři a kvalifikované všeobecné sestry. Domácí hospic je vlastně taková "nemocnice na čtyřech kolech." Lékaři, sestry a další pracovníci přijíždějí k Vám domů. Stejně tak k Vám domů přivezeme i potřebnou techniku - polohovací postel, infuzní stojany, dávkovače léků nebo koncentrátor kyslíku. Vše co bude zapotřebí, aby Vám doma bylo dobře.

Týmovost

Kromě zdravotnického personálu náš tým dále tvoří sociální pracovník, který pomáhá s papíry, příspěvky, úřady nebo umí sehnat potřebné pomůcky pro péči. Psychosociální pracovník bude v kontaktu s Vámi a Vašimi blízkými. Doprovází celou péčí, pomáhá zvládat složité okamžiky a je možné se na něj obrátit s jakoukoliv prosbou či přáním. Kdykoliv. Zároveň je také osobou, která zajišťuje pomoc psychologa, nebo duchovní péči, pokud o ni Vy nebo vaši blízcí projeví zájem. Velmi důležitou roli v týmu mají také pečovatelky, které mohou pečující naučit správné péči nebo je zastoupit, pokud si budou potřebovat odpočinout nebo zařídit jiné věci.