Kdo jsme?

Jsme Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj, zapsaný spolek, který od roku 2004 působí jako nezisková charitativní organizace. Na Hustopečsku poskytuje služby péče o seniory a osoby s postižením - osobní asistenci a tísňovou péči, domácí hospic a služby pro nevyléčitelně nemocné, včetně podpory domácích pečujících.

Naše historie

Historie našeho spolku Girasole sahá do roku 2004. Čtyři studenti sociální práce na Caritas VOŠ sociální v Olomouci se o rok dříve rozhodli založit organizaci, dříve občanské sdružení, a prostřednictvím této organizace měnit věci a okolí k lepšímu. Od samého začátku je spolek Girasole charakteristický tím, že odpovídá na výzvy a snaží se realizovat projekty a aktivity ve prospěch těch nejslabších. V roce 2010 se již dlouho mluví o tom, že na Hustopečsku citelně chybí terénní služba pro seniory a osoby s postižením. Rok nato podává Girasole žádost o registraci sociální služby Osobní asistence a zahajuje její poskytování. V dalším roce poskytuje další službu pro seniory - tísňovou péči. V dnešní době je Girasole organizací s pěti desítkami zaměstnanců. Ve svých projektech spolupracuje s předními odborníky z celé ČR i zahraničí.

Proč to děláme?

Na začátku každé změny je výzva. Výzva, kterou uchopíte, nebo necháte ležet. Pokud ji uchopíte, přivede Vás ke změně, která většinou stojí spoustu práce a úsilí, ale jen změna Vás dokáže posunout dál v tom, co děláte. Každá uchopená výzva pak zní: "Jestli to nezkusíš, nikdy nezjistíš, jak to dopadne!"

My v Girasole se snažíme na aktuální výzvy odpovídat, pracovat ve prospěch a kvality života lidí nemocných, starých, osamělých, všech, kteří si nemohou pomoci vlastními silami.