Projekty

Nejste sami!

CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_064/0006452

Hlavním cílem projektu je vytvoření systému podpory neformálních pečovatelů, včetně pečujících o nevyléčitelně nemocné a umírající osoby na území ORP Hustopeče a zvýšení kompetencí v přímé péči neformálních pečovatelů v Jihomoravském kraji.

Jaký problém projekt řeší?

Role neformálních rodinných pečovatelů je v systému dlouhodobé péče nenahraditelná. Právě oni zajišťují významnou část péče o členy své rodiny, děti se zdravotním postižením či rodiče vysokého věku. Český sociální systém však tuto péči zatím nedovede uceleně uchopit a pečovatele účelně podpořit. Pečující neformální pečovatelé jsou především svým časem velmi vázáni na domácnost a osobu blízkou, o kterou pečují. K finančním těžkostem přispívá skutečnost, že často bývá těžké či téměř nemožné sloučit pečovatelskou činnost se zaměstnáním. Jiným kritickým momentem při vyhledávání podpory či pomoci je pro pečovatele nedostatek informací. Nejedná se jen o možnosti nabídky služeb a jejich dostupnosti, ale o komplexní poradenství, které by pečovatelům umožnilo se v současném systému lépe orientovat a dosáhnout tak na podporu, která jim ze zákona náleží.

Na tyto problémy poukazuje i nedávno (2015) realizovaný výzkum Fondu dalšího vzdělávání MPSV ČR v rámci Na základě vlastní zkušenosti z práce a podpory neformálních pečovatelů v roce 2016 identifikujeme totožné problémové oblasti a nedostatky podpory pečujícím, které byly prezentovány ve výstupech projektu Fondu dalšího vzdělávání. Jsou to zejména nedostatek informací, nedostatek podpory formou komplexního poradenství ve všech otázkách souvisejících s péčí o osobu blízkou, nedostatek podpory při praktickém výkonu péče o blízkou osobu (jak mám přebalit?, jak umýt?, jak polohovat? jaké lůžko mám pořídit? atd.). Velmi kritickým se jeví absolutní nedostatek podpory pečujícím o nevyléčitelně nemocné a umírající osoby v ORP Hustopeče, jenž vyžaduje nároky na vysokou odbornost a zkušenost poradců. Velmi kladně jsou pečujícími přijata svépomocná setkání, proto v rámci tohoto projektu s nimi chceme pokračovat. Problémem je také omezená dostupnost specifického vzdělávání na míru pečujícím.


Zvýšení kvality a dostupnosti služeb osobní asistence a tísňová péče Girasole ve venkovských oblastech

okresu Břeclav

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002333

Hlavním cílem projektu je zajistit maximální dostupnost péče uživatelům ORP Hustopeče, resp. okresu Břeclav pro Tísňovou péči v jejich přirozeném rodinném prostředí a prostřednictvím podpory v rámci poskytovaných sociálních služeb osobní asistence a tísňové péče, vytváření a udržení podmínek pro bezpečný a důstojný život uživatelů v jejich přirozeném sociálním prostředí tak dlouho, jak chtějí a tím oddálit řešení sociální situace formou pobytové služby. 

Tímto projektem, zvláště kombinací osobní asistence v domácím prostředí a tísňovou péčí (SOS telefony) chceme dosáhnout toho, že vytvoříme možnosti služby a kvality péče v domácím prostředí na podobné úrovni, jako jsou poskytovány v pobytových službách, např. domovech pro seniory. 

Koupí čtyř osobních automobilů výrazně zvýšíme efektivitu poskytované služby a zvláště její dostupnost ve všech obcích venkovského regionu. 

Pořízením nových asistivních technologií (zařízení s SOS tlačítkem na zápěstí pro přivolání pomoci + technologie dispečinku) dosáhneme snížení rizik spojených s krizovými situacemi u uživatelů terénních sociálních služeb (např. náhlé zhoršení zdravotního stavu), zajistíme jistotu pomoci v nenadálých situacích a také vytvoříme v domácím prostředí srovnatelné podmínky s pobytovými formami služeb, kdy si uživatel v případě nouze může přivolat asistenci prakticky kdykoliv. 

Tímto dojde k vyrovnání nabízených možností mezi naší terénní službou a pobytovými formami služeb, které jsou charakteristické nepřetržitou pracovní dobou i vyšší finanční náročností. Úspěšnou realizací projektu vytvoříme podmínky pro to, aby se lidé potřebující péči mohli svobodně rozhodnout, zda chtějí zůstat ve svém domově, nebo využít pobytové služby. Tento model bude výrazně levnější než celodenní péče, dostupnější a také srovnatelnější s rozsahem služeb např. v domovech pro seniory.