Tísňová péče Girasole

Každý z nás se bojí situací, ve kterých si nevíme rady, nemůžeme si sami pomoci a případná pomoc je daleko. O to víc to platí pro seniory a osoby se zdravotním postižením, se sníženou schopností pohybu, orientace nebo ohrožení při riziku náhlého zhoršení zdravotního stavu. Nejen noviny, ale i nemocniční oddělení se plní příběhy starších lidí, kteří doma upadli nebo ztratili vědomí a zůstali tak přinejmenším několik hodin bez pomoci a možnosti si ji přivolat.

Tísňová péče je sociální služba, jejíž cílem je zajištění bezpečného života např. pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením. Senior má k dispozici zařízení ve formě tlačítka velikosti náramkových hodinek, nebo telefonu s SOS tlačítkem. V případě nouze, např. při pádu po uklouznutí v koupelně nebo při náhlém zhoršení zdravotního stavu si tak může jednoduchým stiskem tlačítka přivolat pomoc odkudkoli. 

Poslání služby tísňová péče

Zajištěním možnosti přivolání pomoci v případě nouze osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení přispívat k vytváření podmínek pro bezpečný a důstojný život v domácím prostředí se zachováním přirozených vazeb na rodinu a sociální okolí.

Jak tísňová péče funguje?


Komu je služba určena?

  • Seniorům, dospělým osobám se zdravotním postižením a dospělým osobám s chronickým onemocněním, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku, onemocnění nebo postižení a u kterých existuje riziko osamocení a tím nedostupnosti neodkladné nutné pomoci v situacích, které nejsou schopni nebo nemohou zvládnout vlastními silami.

Služba není určena:

  • osobám s duševním onemocněním, které by mohlo vést k jejímu zneužívání a tím znemožňovat její poskytování,
  • osobám s poruchami zraku a sluchu, které by znemožňovalo distanční komunikaci,
  • osobám, jejichž motorické schopnosti neumožňují stisknutí dostupných forem tlačítek.

Kolik služba stojí?

Služba tísňová péče je poskytována za úhradu dle platného ceníku služby. Cena tísňové péče je stanovena dle § 5 odst. 2 vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách. Speciální telefon s SOS tlačítkem je, po splnění podmínek projektu EU, bezplatně zapůjčen osobám se sníženou soběstačností a zdravotními riziky. 

Měsíční poplatek za službu činí 150 Kč.

K čemu se zavazujeme?

Veřejně se zavazujeme, že službu budeme poskytovat v souladu s posláním služby, stanovenými cíli, osobám definovaným jako cílová skupina dle základních hodnot a zásad stanovených zákonem. K tomu je vydán tento Veřejný závazek.

Chcete o službu požádat?

Pokud nabídka služby odpovídá vašim představám a tomu, co potřebujete a chcete o službu požádat, seznamte se informativním letákem pro zájemce. Potom si můžete stáhnout žádost, vyplnit ji a doručit ji buď mailem, nebo osobně či poštou na naši adresu. Po obdržení žádosti Vás budeme kontaktovat a domluvíme se na dalších krocích.

Potřebujete nás kontaktovat?

Chcete-li kontaktovat službu Tísňové péče Girasole, můžete využít uvedených kontaktů. 

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z. s.

Hybešova 1417/5, 693 01 Hustopeče (poliklinika Hustopeče)

+420 775 246 954 - centrální dispečink

bartlova@girasole.cz

Sociální službu Tísňová péče Girasole významně podporuje Česká republika - státní rozpočet prostřednictvím Jihomoravského kraje.