Tísňová péče

POSLÁNÍ SLUŽBY TÍSŇOVÁ PÉČE GIRASOLE

Zajištěním možnosti přivolání pomoci v případě nouze osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení přispívat k vytváření podmínek pro bezpečný a důstojný život v domácím prostředí se zachováním přirozených vazeb na rodinu a sociální okolí. 

KOMU JE SLUŽBA URČENA?

Seniorům, dospělým osobám se zdravotním postižením a dospělým osobám s chronickým onemocněním, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku, onemocnění nebo postižení a u kterých existuje riziko osamocení a tím nedostupnosti neodkladné nutné pomoci v situacích, které nejsou schopni nebo nemohou zvládnout vlastními silami.

Služba není určena:

  • Osobám s duševním onemocněním, které by mohlo vést k jejímu zneužívání a tím znemožňovat její poskytování,
  • osobám s poruchami zraku a sluchu, které by znemožňovalo distanční komunikaci,
  • osobám, jejichž motorické schopnosti neumožňují stisknutí dostupných forem tlačítek.

CO JE TO TÍSŇOVÁ PÉČE?

Každý z nás se bojí situací, ve kterých si nevíme rady, nemůžeme si sami pomoci a případná pomoc je daleko. O to víc to platí pro seniory a osoby se zdravotním postižením, se sníženou schopností pohybu, orientace nebo ohrožení při riziku náhlého zhoršení zdravotního stavu. Nejen noviny, ale i nemocniční oddělení se plní příběhy starších lidí, kteří doma upadli nebo ztratili vědomí a zůstali tak přinejmenším několik hodin bez pomoci a možnosti si ji přivolat.

Tísňová péče je sociální služba, jejíž cílem je zajištění bezpečného života např. pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením. Senior má k dispozici zařízení ve formě tlačítka velikosti náramkových hodinek, nebo telefonu s SOS tlačítkem. V případě nouze, např. při pádu po uklouznutí v koupelně nebo při náhlém zhoršení zdravotního stavu si tak může jednoduchým stiskem tlačítka přivolat pomoc odkudkoli. Prohlédněte si video níže.

KOLIK SLUŽBA STOJÍ?

Služba tísňová péče je poskytována za úhradu dle platného ceníku služby. Cena tísňové péče je stanovena dle § 5 odst. 2 vyhlášky 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon 108/2006 Sb., o sociálních službách. Speciální telefon s SOS tlačítkem je, po splnění podmínek projektu EU, bezplatně zapůjčen osobám se sníženou soběstačností a zdravotními riziky. Měsíční poplatek za službu činí 150 Kč.

K ČEMU SE ZAVAZUJEME?

Veřejně se zavazujeme, že službu budeme poskytovat v souladu s posláním služby, stanovenými cíli, osobám definovaným jako cílová skupina dle základních hodnot a zásad stanovených zákonem. K tomu je vydán tento Veřejný závazek.

CHCETE O SLUŽBU POŽÁDAT?

Pokud nabídka služby odpovídá vašim představám a tomu, co potřebujete a chcete o službu požádat, seznamte se informativním letákem pro zájemce. Potom si můžete stáhnout žádost, vyplnit ji a doručit ji buď mailem, nebo osobně či poštou na naši adresu. Po obdržení žádosti Vás budeme kontaktovat a domluvíme se na dalších krocích.

POTŘEBUJETE NÁS KONTAKTOVAT?

Chcete-li kontaktovat službu Osobní asistence Girasole, můžete využít níže uvedených kontaktů. Kancelář na ulici Mrštíkova je nedostupná pro osoby s omezením pohybu, proto prosíme, aby nás kontaktovaly nejdříve telefonicky.

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z. s.

Mrštíkova 122/1, 693 01 Hustopeče

+420 775 246 954

info@girasole.cz


Sociální službu Tísňová péče Girasole významně podporuje Česká republika - státní rozpočet prostřednictvím Jihomoravského kraje.