Domácí hospic Girasole

O domácím hospici Girasole

Domácí, či jinak zvaný též "mobilní" hospic je soubor služeb a odborností pro zajištění péče o nemocné osoby trpící nevyléčitelnou nemocí v pokročilém stádiu nemoci, kdy již byly vyčerpány všechny metody a možnosti jejího léčení

Domácí hospic poskytuje tzv. terénní péči v přirozeném prostředí -  v domácnosti nemocného. Jedná se o provázání lékařské péče, péče zdravotních sester, asistence v domácnosti a podpory pečujících. Zahrnuje také možnou podporu psychologa, duchovního nebo pomoc dobrovolníků.

Posláním Domácího hospice Girasole je zachování lidské důstojnosti v nemoci, podpora kvality života nemocného, zmírnění bolesti a tím vytvoření možnosti setrvání v domácnosti v okruhu blízkých osob.

Komu může domácí hospic pomoci?

Soubor služeb Domácího hospice Girasole je určen preterminálně a terminálně nemocným, u kterých byly vyčerpány všechny možnosti klasické léčby, u kterých ale pokračuje léčba symptomatická s cílem minimalizovat bolest a zmírnit všechny potíže vyplývající ze základní diagnózy i jejich komplikací a zohledňující biologické, psychologické, sociální potřeby a spirituální potřeby nemocného, u něhož je prognózou ošetřujícího lékaře předpokládána délka dalšího života v rozsahu méně než 6 měsíců.  

Onemocnění a stavy, které v pokročilých stádiích obvykle vyžadují paliativní péči:

 • nádorová onemocnění
 • neurodegenerativní onemocnění typu roztroušené sklerózy, Parkinsonovy nemoci, demence, amyotrofická laterální skleróza
 • konečná stádia chronických orgánových onemocnění: srdečních, plicních, jaterních a ledvinných
 • geriatričtí pacienti se syndromem křehkosti 
 • pacienti po úrazech a mozkových příhodách s výrazným neurologickým deficitem
 • HIV/AIDS
 • některé vrozené pediatrické syndromy a onemocnění
 • kriticky nemocní pacienti s nevratným multiorgánovým selháváním v prostředí intenzivní péče

Základem je skvělý tým

Služby Domácího hospice Girasole jsou poskytovány tzv. multidisciplinárním týmem - tým složený z odborníků několika oborů. Vzájemné a koordinované působení profesí v týmu zajišťuje možnosti naplnění základních bio, psycho, socio a spirituálních potřeb nemocného.
V našem týmu působí lékaři, zdravotní sestry, kvalifikované pečovatelky a asistentky, sociální pracovník a poradce pro pečující, psycholog, psychosociální pracovník a duchovní - pastorační asistent, akolyta a dobrovolníci. Podle jednotlivých profesí rozdělujeme i nabídku služeb Hospice.

Psychosociální a sociální pracovník

Sociální pracovník pomůže vyřídit nezbytné formality na úřadech, poradí s vyřízením příspěvku na péči a dalšími příspěvky. Psychosociální pracovník doprovází nemocného a jeho blízké po celou dobu péče. Je vždy nablízku a připraven pomoci překonat všechny trable a problémy.

Duchovní podpora a doprovázení

V případě potřeby a žádosti nemocného či jeho rodiny zajistíme duchovní podporu, zprostředkujeme možnost přijetí svátostí v Římskokatolické církvi, případně duchovní službu dalších dostupných křesťanských církví.

Potřebujete nás kontaktovat?

Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj z. s.

Domácí hospic Girasole

Hybešova 5 (poliklinika), 693 01 Hustopeče

+420 775 099 953 - koordinátorka paliativní péče

+420 775 246 954 - dispečink Girasole

+420 776 246 934 - služba - linka pouze pro pacienty/pečující

hospic@girasole.cz

Kateřina Štýblová, DiS.

sociální pracovnice hospice

775 099 953, styblova@girasole.cz

 • konzultace a příjem žádostí o přijetí (lékaři, zdrav. zařízení i jednotlivci)
 • sociální práce s pacienty a rodinami
 • vykazování péče zdrav. pojišťovny

Ing. Monika Mikulíčková

vrchní sestra hospice

773 246 198, mikulickova@girasole.cz

 • organizace a zajištění specializované zdravotní péče
 • kontakt s lékaři a zdrav. zařízeními v průběhu péče o pacienta

Mgr. Adéla Sládková

zdravotně-sociální pracovnice, psychosociální pracovnice

773 246 198, mikulickova@girasole.cz

 • organizace a zajištění specializované zdravotní péče
 • sociální práce s pacienty a rodinami

MUDr. Marcela Tomíšková

primářka hospice

tomiskova@girasole.cz

 • odborné vedení mobilní specializované paliativní péče


Domácí hospic Girasole je členem Fóra mobilních hospiců