Informace pro rodiny a pečující

Milí pečující a rodinní příslušníci našich pacientů. Přinášíme Vám několik praktických rad týkajících se péče o vašeho blízkého. Dříve než se začtete, chceme Vás ujistit, že ve všem, co budete muset zvládnout, nebudete sami. Můžete se spolehnout na naši podporu, pomoc a radu kdykoli to budete potřebovat. Nemůžeme vše udělat za Vás, ale můžeme být po Vašem boku, můžeme Vás vše naučit nebo pomoci zařídit.

Domluvte se a přizpůsobte čas péče potřebám nemocného.

 • Můžete svolat "rodinnou radu", vytvoří rozvrh návštěv a rozdělit si seznam úkolů. Je dobré, aby ten, kdo o nemocného pečuje měl možnost být vystřídán jiným členem rodiny. Je možné si vzít dovolenou, zažádat o ošetřovné nebo dlouhodobě ošetřovné. Také se mohou domluvit se zaměstnavatelem na zkrácení pracovní doby, poskytnutí neplacené dovolené či zkrácení pracovního úvazku.

Přizpůsobení bytu

 • Pokoj by měl být zařízený lůžkem přístupným ze tří stran. Koupelnu a toaletu lze vybavit madly, toaletní a sprchovou židlí a dalšími doplňky. Při použití invalidního vozíku je třeba odstranit prahy, zřídit nájezdy, přeměřit šířku dveří atd. Je dobré mít u lůžka "prodlužku" s několika vstupy.

Co je potřeba dále zajistit

 • Kontaktujte praktického (ošetřujícího) lékaře a ujasněte si společně cíl péče, její náročnost a výhled.
 • Naučte se základním pečovatelským úkonům ještě během pobytu v nemocnici či od sester z domácí péče nebo přímo v kurzech domácího ošetřování.
 • Zjistěte si podpůrné služby v blízkém okolí, jako jsou denní stacionáře, sociální zařízení poskytující respitní péči, kluby a občanská sdružení lidí s podobnými problémy, případně kontakt na dobrovolníky, kteří mohou být nápomocni.
 • Pokud je zdravotní stav vašeho blízkého již natolik vážný, že je patrné, že v nejbližší době zemře, vyřiďte spolu všechny náležitosti týkající se účtů v bance, spoření, nemovitostí. Pokud váš blízký zemře, budou tyto náležitosti předmětem dědického řízení. Je lepší se na těchto věcech domluvit dopředu a vyřešit je.

Finanční podpora

Příspěvek na péči

 • Příspěvek na péči (PnP) si zažádejte na příslušném Úřadu práce (neodkládejte to, řízení o přiznaní příspěvku je zdlouhavé). Pro účely rozhodování o příspěvku bude provedeno sociální šetření v místě bydliště žadatele (pacienta), při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života v těchto 10ti bodech: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvaní, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost.

 • Poté ÚP zašle podklady na Okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Následně ÚP vydá rozhodnutí o tom, zda se PnP přizná či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Při zhoršení zdravotního stavu posuzované osoby lze podatNávrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči. Příspěvek se vyplácí měsíčně (zpětně od data podání žádosti).

Výše přispěvku pro osoby nad 18 let:

Stupeň I - lehká závislost - 880 Kč

Stupeň II - středně těžká závislost - 4400 Kč

Stupeň III - těžká závislost - 12800 Kč (8800 Kč u osob využívajících pobytové sociální služby)

Stupeň IV - úplná závislost - 19200 Kč (13200 Kč u osob využívajících pobytové sociální služby)

Ošetřovné

 • (Ošetřování člena rodiny) - maximálně lze čerpat 9 kalendářních dnů (60% denního vyměřovacího základu). Potvrzení o potřebě ošetřování vystaví praktický lékař, zaměstnanec jej předá zaměstnavateli.

Dlouhodobé ošetřovné

 • Lze čerpat po dobu až 90 dnů - činí 60% denního vyměřovacího základu. Podmínkou je, aby doba hospitalizace trvala min. 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů a potřeba celodenní péče v domácím prostředí alespoň po dobu 30 dnů následujících po propuštění z nemocnice.

 • Ošetřované osobě musí být vydáno Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče, a to ošetřujícím lékařem zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči v den propuštění. Bez rozhodnutí neodjíždět, nelze vystavit zpětně!
 • Dále pečující spolu s osobou, o kterou bude pečovat vyplní Žádost o dlouhodobé ošetřovné. Zaměstnanec předá doklady svému zaměstnavateli (u Rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče stačí kopie či nahlédnutí) a ten je spolu s dalšími podklady odešle na OSSZ.

Příspěvek na mobilitu

 • Je příspěvkem na dopravu pro osoby s průkazem ZTP a ZTP/P - výše příspěvku je 550 Kč měsíčně. O příspěvek lze žádat na Úřadu práce.

 • O průkaz ZTP a ZTP/P lze zažádat také na ÚP.

Příspěvek na zvláštní pomůcku a úpravu bydlení

 • Příspěvek na zvláštní pomůcku je určen člověku, který má: těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo těžké sluchové postižení anebo těžké zrakové postižení charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které trvá dle než 1 rok.
 • Jedná se o pomůcky, které mohou pomoci osobě s potřebou péče k samostatnějšímu životu. Jedná se o vybavení a úpravu domácnosti (stropní zvedací systém, mobilní zvedák, zvedací plošina), signalizační systémy, vodící psy až po motorové vozidlo. Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku lze podat na příslušném Úřadu práce.

Další příspěvky (u všech je třeba žádat na Úřadu práce)

 1. Příspěvek na bydlení - nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který tam má trvalý pobyt. Nárok na dávku vzniká, jestliže 30% (v Praze 35%) příjmů společně žijících osob nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30% (35%) příjmů je nižších než příslušné náklady na bydlení, které stanoví zákon.
 2. Příspěvek na živobytí - pro osoby v hmotné nouzi
 3. Doplatek na bydlení - pro osoby, které ani po součtu příspěvku na bydlení a příspěvku na živobytí a po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahují na částku živobytí.
 4. Mimořádná okamžitá pomoc - vyplácí se v případě nutných akutních výdajů, při hrozícím ohrožení na životě, živelné katastrofě atd.

Pomůcky

 • Kompenzační pomůcky pomohou nemocnému k lepší kvalitě života a pečujícím ke snadnější péči. Některé z nich najdete v půjčovnách pomůcek, některé je možné snadno získat na předpis u praktického lékaře, u některých je nutné, aby je předepsal lékař např. s odborností neurologie, ortopedie, resp. rehabilitace. Můžeme vám zapůjčit katalog pomůcek.
 • Polohovací - elektrické polohovací lůžko, hrazda s hrazdičkou, opěrka pod záda, podhlavník do lůžka, podstavce pod nohy postele, pomůcky pro polohování
 • Antidekubitní - antidekubitní matrace aktivní nízká/vysoká, antidekubitní matrace pasivní, antidekubitní podložka do vozíku, antidekubitní podložka pasivní(dekuba), podložka pod paty, podložní kruh
 • Toaletní - močová láhev, nástavec na WC, podložní mísa, toaletní židle
 • Pro podporu dýchání - koncentrátor kyslíku, pračka vzduchu, ultrazvukový koncentrátor, zvlhčovač vzduchu
 • Pro hygienu - madlo na vanu, nafukovací vana, pojízdná sprchová židle, protiskluzová podložka do vany, sedačka do vany, na vanu, sprchový WC vozík, vanový elektrický zvedák
 • Lokomoční - pro snadnější pohyb - chodítko, francouzské hole a berle, mechanický a elektrický invalidní vozík, podložka pro přesun, transportní pomůcky (červený program), závěsný elektrický pojízdný zvedák, žebříček do postele
 • Při inkontinenci - vložné pleny, fixační kalhotky, plenkové kalhotky navlékací, plenkové kalhotky,podložka absorpční.
 • Inkontinenční pomůcky jsou hrazené zdravotní pojišťovnou takto:
 • vložky pro lehkou inkontinenci - max. 150 kusů/max. 450 Kč za 150 kusů měsíčně,
 • vložné pleny pro střední inkontinenci - max. 150 kusů/max. 900 Kč za 150 kusů měsíčně,
 • fixační kalhotky pro střední inkontinenci - max. 24 kusů/max. 190 Kč za 24 kusů ročně,
 • plenkové kalhotky pro těžkou inkontinenci - max. 150 kusů/max. 1 700 Kč za 150 kusů měsíčně.
 • Nově od 1.8.2019 přestaly být hrazeny pojišťovnou vycházkové hole, sedačky do vany, sedačky do sprchového koutu, toaletní židle/křesla.
NEZAPOMEŇTE PEČOVAT SAMI O SEBE!
NEBOJTE SE ŘÍCI SI O POMOC!

Pečující se často ocitají na hranici svých psychických a fyzických možností. Aby mohli poskytovat nemocnému to nejlepší, měli by myslet i na své potřeby. Máte možnost využít služeb psychologa, duchovního, zúčastnit se svépomocného setkání pečujících.