Individuální dotace, projekt s názvem "Podpora pořízení automobilu s možností přepravy osoby na invalidním vozíku", smlouva č. JMK076192/22/OSV, objem 50 000 Kč


Pořízením automobilu VAN jsme zkvalitnili sociální službu osobní asistence dopravou pracovníků a objemných pomůcek přímo ke klientovi a dále jsme vytvořili možnost komfortní a bezpečné asistované dopravy (v rámci sociální služby) pro osoby omezením pohybu. Osobní asistence Girasole je typickou komunitní službou poskytovanou na malém území ORP Hustopeče, resp. MAS Hustopečsko, snažící se reagovat prioritně na potřeby regionu a jeho obyvatel ohrožených sociálním vyloučením z důvodu vysokého věku, nemoci a zdravotního postižení.

Primárně je toto vozidlo určeno pro poskytování služby osobní asistence spojené s přepravou objemnějších pomůcek, které nelze přepravovat osobním automobilem. Jedná se zvláště o transport polohovacího lůžka, zvedáků, toaletních židlí, chodítek. Toto vozidlo jsme dále technicky přizpůsobili pro převoz jedné osoby na vozíku. To obnášelo zabudování nájezdové rampy a způsob zabezpečení osoby a vozíku při přepravě namísto třetí řady sedadel. V rámci služby osobní asistence jsou poměrně často realizovány asistované transporty klientů k lékařům, ale i na rodinné události, např. svatba vnoučete. Asistovaný transport osobním automobilem bývá velmi náročný jak pro klienta, tak i pro pracovníka.

Dotační program podpora služeb pro pečující osoby, projekt s názvem "Koordinátor podpory", smlouva č. JMK076827/22/OSV, objem 78 000 Kč 

Cílem projektu bylo poskytnout poradenství a podporu pečujícím osobám prostřednictvím poradce - koordinátora podpory.

Prostřednictvím koordinátora podpory docházelo k zajištění sociální práce, pomoci a podpory neformálním pečovatelům, zvláště v oblastech odborných informací z oblasti legislativy, dostupné pomoci státu a dalších institucí.

Koordinátor podpory navrhoval a pomáhal zajistit či organizovat pomoc a podporu OZP či rodinám i jednotlivcům, kteří dlouhodobě či střednědobě pečují o blízkého člověka závislého na péči druhé osoby. Zvýšil se potenciál komunity aktivně a efektivně podporovat pečující osoby a příjemce péče tak, aby se subjekty v komunitě (instituce, organizace, jednotlivci) naučily v běžných případech vzájemně spolupracovat a komunikovat ve prospěch pečujících.

Neformální pečující získali možnost obrátit se na koordinátora podpory se svými požadavky, které byly řešeny v rámci odborné pomoci a poradenství.

Během svépomocných setkávání pečujících došlo ke vzájemné podpoře, sdílení zkušeností a předávání kontaktů, čímž došlo k vytvoření možností pro rozvoj svépomoci neformálních pečovatelů a k získání zkušeností využitelných v praktickém životě.