Poradna pro pečující

Co konkrétně poradna dokáže:

  • provázet osoby, které pečují nebo se chystají pečovat o svého blízké

  • vysvětlit na jaké příspěvky a dávky máte nárok a jak a kde je vyřídit

  • ukázat, jaké existují zdravotní a kompenzační pomůcky a kde je zapůjčit či získat

  • poradit s uspořádáním bydlení tak, aby se vám o nemocného co nejpohodlněji pečovalo

  • podpořit pečující v tom, aby pečovali i sami o sebe

  • vysvětlit jaké sociální a zdravotní služby v regionu můžete v případě potřeby využít – např. tísňová péče, pečovatelské služby, domácí zdravotní péče, odlehčovací pobytové služby, domácí hospicová péče:


Odborné poradenství zajišťují tzv. koordinátoři podpory, v týmu, který pečuje o pečující, se nachází sociální pracovníci, zdravotní sestra jako odborný poradce péče o nevyléčitelně nemocné a umírající, lékař nebo psycholog. 

Sami pečující nebo i zástupci obcí na Hustopečsku mohou využít pomoci tzv. koordinátora podpory, odborného sociálního poradce, který zdarma poskytne potřebné informace ze sociální oblasti. 

K návštěvníkům poradny přistupujeme individuálně, s respektem, úctou a pochopením, vnímáme jejich jedinečné potřeby a snažíme se maximálně pomoci.

Péče o pečující

Stále více lidí se snaží skloubit práci a každodenní život s péčí o někoho blízkého. Ať se jedná o stárnoucí rodiče, manžela nebo manželku po úraze, dlouhodobě nemocného nebo zdravotně postiženého člena rodiny - péče o blízkou osobu je vždy náročná a mnohdy i vyčerpávající fyzicky, psychicky a finančně. Pokud se totiž člověk rozhodne pečovat, musí se v nové životní roli vypořádat velmi rychle se změnou chodu domácnosti, naučit se základy péče a přizpůsobit se všemu, co tato životní role obnáší - přitom čelí ztrátě svého volného času, koníčků, často i zaměstnání, stresu i organizačním změnám, které ovlivní celou rodinu. 

My v Girasole, z.s. poskytujeme pečujícím podporu, pomoc a vzdělání, a usnadňujeme jim tak jejich nelehký úkol. Informace a praktické rady považujeme za zásadní pro to, aby pečující mohli provádět kvalitní péči a sami zůstat v klidu. Důležité je také vědomí, že se mají na koho obrátit v situaci, se kterou se dosud nesetkali. Vytváříme prostor pro sdílení a vzdělávání. Záleží nám totiž na kvalitě vašeho života.

​Podpůrné aktivity pro pečující jsou financovány z prostředků EU. 
Detaily projektu naleznete zde:

Girasole - Poradna pro pečující

Hybešova 5, 693 01 Hustopeče

rezervace termínů telefonicky

+420 775 099 953

styblova@girasole.cz

Sdílení zkušeností s dalšími pečujícími

Pokud máte chuť se setkávat s ostatními pečujícími, sdílet s nimi vzájemně svoje zkušenosti a dozvídat se stále něco nového, pak jsou právě pro vás určena SVÉPOMOCNÁ SETKÁNÍ PEČUJÍCÍCH. Tato setkání se opakují vždy 1x za čtvrtletí v sobotu. Pokaždé se také dozvíte nějaké novinky týkající se péče, výživy, kompenzačních pomůcek, legislativy, ale také péče o sebe, svoji duševní pohodu a zdraví.

Pro ty, kdo se chtějí v pečování vzdělávat, máme VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "Pomáhat! Ale jak?". Jedná se o soubor přednášek a praktických nácviků v rozsahu 100 hodin. Je akreditovaný a vedený odborníky z oblastí sociální práce, zdravotnictví, etiky, teologie a psychologie. Naučíte se například jak řešit krizové situace, jak zachovat klid, jak poskytnout první pomoc, jak efektivně komunikovat a další. Jednotlivé kurzy probíhají vždy v sobotu, kdy Vám v případě Vašeho zájmu poskytneme dočasnou péči o vaše pečované.  


Poradenství pro pečující finančně podporuje Jihomoravský kraj.