Poradna pro pečující

Poradna pro pečující

V poradně pro pečující vám poskytneme informace o sociálních dávkách a tom, kde a jak je vyřídit. Jaké a kde zapůjčit kompenzační pomůcky. Jaké sociální služby v regionu můžete v případě potřeby využít. Poradíme vám s uspořádáním bydlení a přímo u vás doma vás naučíme všemu, co budete v péči potřebovat (polohování, hygiena apod.).
V týmu, který pečuje o pečující, se nachází sociální pracovníci, zdravotní sestra jako odborný poradce péče o nevyléčitelně nemocné a umírající, lékař nebo psycholog. Sami pečující nebo i zástupci obcí na Hustopečsku mohou využít pomoci tzv. koordinátora podpory, odborného sociálního poradce, který zdarma poskytne potřebné informace ze sociální oblasti. 

Péče o pečující

Pečující, čili lidé, kteří pečují v domácím prostředí o člena své rodiny, byli dlouhou dobu opomíjeni. Jsou totiž jakýmsi "vedlejším produktem" nemoci, či zdravotního postižení člena domácnosti. Nejsou skupinou, na kterou by byly zacíleny sociální služby, přitom by se bez nich domácí péče neobešla. 

Pokud se člověk rozhodne pečovat, musí se vypořádat se změnou chodu domácnosti, naučit se pečovat (polohování, hygiena apod.), zjistit kde a jak si vyřídit sociální dávky a na jaké kompenzační pomůcky má nemocný nárok. Přitom čelí ztrátě svého volného času, koníčků, často i zaměstnání, stresu a celkovému snížení životní úrovně celé rodiny. 

My v Girasole, z.s. poskytujeme pečujícím podporu, pomoc a vzdělání, a usnadňujeme jim tak jejich nelehký úkol. Informace a praktické rady považujeme za zásadní pro to, aby pečující mohli provádět kvalitní péči a sami zůstat v klidu. Důležité je také vědomí, že se mají na koho obrátit v situaci, se kterou se dosud nesetkali. Vytváříme prostor pro sdílení a vzdělávání. Záleží nám totiž na kvalitě vašeho života.

​Podpůrné aktivity pro pečující jsou financovány z prostředků EU. 
Detaily projektu naleznete zde:

Girasole - Poradna pro pečující

Hybešova 5, 693 01 Hustopeče

rezervace termínů telefonicky

+420 775 099 953

styblova@girasole.cz

Sdílení zkušeností s dalšími pečujícími

Pokud máte chuť se setkávat s ostatními pečujícími, sdílet s nimi vzájemně svoje zkušenosti a dozvídat se stále něco nového, pak jsou právě pro vás určena SVÉPOMOCNÁ SETKÁNÍ PEČUJÍCÍCH. Tato setkání se opakují vždy 1x za čtvrtletí v sobotu. Pokaždé se také dozvíte nějaké novinky týkající se péče, výživy, kompenzačních pomůcek, legislativy, ale také péče o sebe, svoji duševní pohodu a zdraví.

Pro ty, kdo se chtějí v pečování vzdělávat, máme VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "Pomáhat! Ale jak?". Jedná se o soubor přednášek a praktických nácviků v rozsahu 100 hodin. Je akreditovaný a vedený odborníky z oblastí sociální práce, zdravotnictví, etiky, teologie a psychologie. Naučíte se například jak řešit krizové situace, jak zachovat klid, jak poskytnout první pomoc, jak efektivně komunikovat a další. Jednotlivé kurzy probíhají vždy v sobotu, kdy Vám v případě Vašeho zájmu poskytneme dočasnou péči o vaše pečované.  


Poradenství pro pečující finančně podporuje Jihomoravský kraj.