Dotační program "Podpora činnosti v sociální oblasti poskytovaná občanům města Břeclavi v roce 2023" pro projekt "Domácí hospic Girasole" smlouva č. 63/2023/OSV ve výši 30 000 Kč

Díky dotaci města Břeclav nám bylo umožněno hradit náklady na PHM spojené s poskytováním terénní služby Domácího hospice Girasole v roce 2023 pro obyvatele města Břeclav ve výši 30.000 Kč. Děkujeme!


Individuální dotace z rozpočtu města Hustopeče pro rok 2023 na projekt "Domácí hospic Girasole" ve výši 50 000 Kč 

Finanční prostředky z projektu byly využity na zajištění provozu  Domácího Hospice Girasole v Hustopečích. Děkujeme!


Neinvestiční účelová podpora ve formě dotace města Hustopeče pro rok 2023 v rámci solidárního systému pro sociální služby ve výši 340 000 Kč 

Podpora města Hustopeče byla využita na zajištění provozu  služeb Osobní Asistence a Tísňové péče Girasole. Děkujeme!


Podpora z rozpočtu obce Šakvice v roce 2022 na provoz Domácího hospice Girasole ve výši 20 000 Kč 

Finanční prostředky z projektu byly využity na zajištění provozu  Domácího Hospice Girasole v Hustopečích. Děkujeme!


Individuální dotace z rozpočtu města Hustopeče pro rok 2022 na projekt "Domácí hospic Girasole" ve výši 50 000 Kč 

Finanční prostředky z projektu byly využity na zajištění provozu  Domácího Hospice Girasole v Hustopečích. Děkujeme!


Podpora z rozpočtu obce Horní Věstonice v roce 2022 na provoz Domácího hospice Girasole ve výši 3 000 Kč

Finanční prostředky z projektu byly využity na zajištění provozu Domácího Hospice Girasole v Hustopečích. Děkujeme!


Neinvestiční účelová podpora ve formě dotace města Hustopeče pro rok 2021 v rámci solidárního systému pro sociální služby ve výši 320 000 Kč 

Podpora města Hustopeče byla využita na zajištění provozu  služeb Osobní Asistence a Tísňové péče Girasole. Děkujeme!Podpora z rozpočtu obce Zaječí v roce 2021 na provoz Domácího hospice Girasole ve výši 5 000 Kč

Finanční prostředky z projektu byly využity na zajištění provozu Domácího Hospice Girasole v Hustopečích. Děkujeme!


Podpora z rozpočtu obce Strachotín v roce 2021 na provoz Domácího hospice Girasole ve výši 8 000 Kč

Finanční prostředky z projektu byly využity na zajištění provozu Domácího Hospice Girasole v Hustopečích. Děkujeme!


Podpora z rozpočtu obce Borkovany v roce 2021 na provoz Domácího hospice Girasole ve výši 15 000 Kč

Finanční prostředky z projektu byly využity na zajištění provozu Domácího Hospice Girasole v Hustopečích. Děkujeme!


Podpora z rozpočtu obce Dolní Věstonice v roce 2021 na provoz Domácího hospice Girasole ve výši 10 000 Kč

Finanční prostředky z projektu byly využity na zajištění provozu Domácího Hospice Girasole v Hustopečích. Děkujeme!