Informace pro lékaře

Indikace pro přijetí do Domácího hospice Girasole

Podmínky pro přijetí jsou:

 • Ukončena kurativní léčba, přechod do paliativně/symptomatické péče. Pokud vypisujete "papírovou" žádanku, je nutné toto uvést, např. "dop. dále již jen paliativně symptomatická péče"

 • Odhadovaná délka života jsou týdny až jednotky měsíců.

 • V domácnosti je zajištěna pečující osoba, která zajistí základní péči o pacienta v domácnosti. Může být i více pečujících členů rodiny, včetně zajištění pečovatelských a asistenčních služeb.

 • Informovaný souhlas pacienta s domácí hospicovou péčí (je zaznamenán námi při přijetí pacienta do péče)

Nejste si jisti, zda Váš pacient splňuje indikaci pro přijetí? Zavolejte nám! Můžete také pokračovat k vyplnění elektronické žádosti o přijetí.

Prosíme o včasné předání do péče indikovaných pacientů, ještě v době, kdy je jejich stav relativně stabilizovaný i když odhadovaná délka života je krátká (týdny/jednotky měsíců). Včasným předáním do péče umožníte pacientům plně čerpat všechny výhody domácí hospicové péče. Odkládání předání do péče často vede k překotnému příjmu prudce zhoršeného umírajícího pacienta s nedostatečně zaléčenými symptomy, co je zdrojem utrpení pro pacienta, zároveň zdrojem velkého stresu a nepohody pro všechny kolem. O vhodnosti příjmu eventuálně načasování předání do péče se s námi můžete kdykoli poradit.


Příjem pacienta

Na základě obdržené žádosti o přijetí budeme kontaktovat rodinu pacienta, osobu uvedenou jako pečující. Lékaři domácího hospice provedou vstupní vyšetření a příjem pacienta v jeho domácím prostředí. Na základě jejich vyšetření a propouštěcí zprávy nebo doporučení ošetřujícího lékaře stanoví tzv. plán péče. Do něj spadá ordinace paliativní medikace s kladením důrazu na zmírnění utrpení a zachování kvality života pacienta, který trpí nevyléčitelnou nemocí, SOS medikace, která spočívá v ordinaci léčiv, které mohou sestry nebo zaškolený pečující podat v případě jakýchkoli komplikací spojených s jeho onemocněním. 

Přínos péče pro pacienta

 • Možnost péče domácím prostředí, větší psychická pohoda.

 • Možnost stálého kontaktu s blízkými.

 • Vybavení domácnosti podobné, jako lůžko v nemocnici.

 • Přítomnost zdravotnického personálu kdykoli je potřeba-pohotovostní režim 24/7, možnost řešit všechny očekávané i neočekávané komplikace nemoci doma.

 • Doprovázení odborníky, podpora naplnění psychických a duchovních potřeb, emoční podpora.

 • Prostor pro realizaci přání, plánů a aktivit, dovolí-li to zdravotní stav nemocného.

Přínos péče pro pečující a blízké

 • Možnost mít svého blízkého doma.

 • Kompletní zajištění všeho potřebného pro péči doma, včetně pomůcek.

 • Zaškolení v postupech péče, polohování, používání pomůcek.

 • Zaškolení v podávání léků.

 • Podpora zdravotníkem ve dne i v noci – pohotovostní režim 24/7.

 • Podpora psychologem, emoční podpora.

 • Pomoc sociálního pracovníka s vyřízením příspěvků.

 • Prostor pro realizaci přání, plánů a aktivit, dovolí-li to zdravotní stav nemocného.

 • Podpora v terminální fázi života pacienta = umírání, možnost přítomnosti pracovníka domácího hospice, doprovázení.

Průběh péče

Péče je vedena lékařem-specialistou v oboru paliativní medicína. V průběhu péče je pacient pravidelně navštěvován sestrou a lékařem domácího hospice. Frekvence návštěv se řídí stavem pacienta a reaguje na jeho měnící se potřeby v čase. 


Pohotovost 24/7

Kromě pravidelných návštěv mají pacienti/pečující osoby možnost kdykoli, kdy to stav pacienta vyžaduje (např. náhlá změna zdrav. stavu, nové obtíže, obtíže které se nedaří dostatečně mírnit nastavenou pravidelnou medikací atd.) obrátit na pohotovostní linku. Pečujícím poradíme, případně do domácnosti přijede pohotovostní sestra, v urgentních případech sloužící lékař.

Co je důležité

Lůžko v domácím prostředí dokážeme vybavit stejně, jako v nemocnici. Pacientům Domácího hospice Girasole můžeme zdarma zapůjčit kyslíkový koncentrátor, lineární dávkovač, elektrickou odsávačku, pulsní oxymetr a polohovací lůžko s antidekubitní matraci a kompresorem. Provádíme základní vyšetření pacienta pomocí "bed side" ultrazvuku, EKG. Také zapůjčíme židličku do sprchy, toaletní křeslo pevné a pojízdné, chodítko čtyřkolové, polohovací pomůcky, podložní mísu, močovou láhev pro muže, nástavec na WC a spoustu dalších pomůcek usnadňujících péči o pacienta v domácím prostředí. 

Můžete se obracet na mailovou adresu: hospic@girasole.cz, případně na některý z našich kontaktů.


Smluvní zdravotní pojišťovny

péče je poskytována pojištěncům všech zdravotních pojišťoven.