Pomáhat! Ale jak? 2020

Projekt "Nejste sami!"

V rámci projektu "Nejste sami!", který je financován z prostředků EU a státního rozpočtu ČR, je realizován vzdělávací program Pomáhat! Ale jak? pro pečující z jihomoravského kraje, probíhající od ledna do června 2020.

Hlavním cílem projektu je vytvoření systému podpory neformálních pečovatelů, včetně pečujících o nevyléčitelně nemocné a umírající osoby na území ORP Hustopeče a zvýšení kompetencí v přímé péči neformálních pečovatelů v Jihomoravském kraji.


Program

Program jednoho běhu je rozdělen do 14 sobotních přednášek s cílem přinést domácím pečujícím poznatky oborů klinické psychologie a psychiatrie, pastorace a spirituality nemocných, lékařské a zdravotnické etiky, vybrané kapitoly paliativní, symptomatické, kurativní medicíny a osvojit si psychosociální dovednosti (empatii, komunikaci, asertivitu) a zásady krizové intervence, aby dokázali účinně reagovat na existenciální, duchovní a náboženské potřeby.

Kapacita jednoho běhu je 20 osob. Zvolená velikost skupiny v jednotlivých modulech je stanovena s ohledem na potřeby cílové skupiny. Nabízí totiž vhodné podmínky pro odborné diskuze nad problémy v souvislosti se vzájemným působením bio -psycho-socio-spirituálních faktorů a jejich vliv na zdravotní stav jedince, význam duchovní péče. Tyto získané znalosti a dovednosti přinesou jistotu správnosti postupů a možností řešení složitých situací v každodenní péči o blízkého člověka.

Celý program je bezplatný, žádné poplatky, ani školné. Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí v rozsahu 100 hodin pro pracovníky v sociálních službách.

Témata:

1. Téma: Sociální služby, Ochrana práv uživatele sociálních služeb, Práva pacienta a informovaný souhlas.

Přednáší: Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

2. Téma: Zapojení pečujících a veřejnosti do plánování sociálních služeb.

Přednáší: Mgr. Gabriela Fellingerová

3. Téma: Sociální práce s jednotlivci a skupinami - Podpora seniora trpícího demencí a jeho rodiny.

Přednáší: Mgr. Miroslav Snášel

4. Téma: O etice trochu jinak - Základy etiky, etická dilemata, etika v pomáhajících profesích.

Přednáší: prof. RNDr. PhDr. Helena Haškovcová, CSc.

5. Téma: Jak pohledem transakční analýzy a vlídné asertivity porozumět sobě i druhým a jak pečovat i o sebe

Přednáší: PhDr. Tomáš Novák

6. Téma: Doprovázení člověka v životě a umírání

Přednáší: MUDr. Marie Svatošová

7. Téma: Důstojnost člověka ve zdraví a nemoci

Přednáší: MUDr. Viola Svobodová

8. Téma: Církev jako společenství ve službě trpícímu

Přednáší: Th.Lic. Jakub Doležel, Th.D.

9. Téma: Jak pracovat, aby mě záda nebolela; vliv stáří na člověka a jeho simulace gerontooblekem

Přednáší: Mgr. Ondřej Kolařík

10. Téma: Komunikace, krizová intervence, syndrom vyhoření a supervize (dvoudenní výjezdní soustředění).

Přednáší: Mgr. Lubomír Smékal

11. Téma: Důstojnost života ve stáří

Přednáší: Bc. Andrea Radomská

Přihlášky

Kurz je určen primárně pro pečující z Jihomoravského kraje, případně pečujícím o osobu pobývající v Jihomoravském kraji. Tito zájemci budou do kurzu přijati přednostně. Přijatý účastník musí následně čestným prohlášením osvědčit, že splňuje podmínky neformálního pečovatele - pečuje o osobu blízkou. Kapacita kurzu je 20 účastníků. Přihlášky je možné vyplnit elektronicky kliknutím na odkaz.

27. 12. 2019 - Kapacita kurzu je naplněna, přihlásit se lze pouze jako náhradník/náhradnice.