SESTRY MAJÍ SLOVO

sdílecí setkání o paliativní péči

Pozvánka

Srdečně Vás zveme na první z řady neformálních setkání odborníků připravované ve spolupráci s dalšími organizacemi z oblasti sociální a zdravotní péče v Jihomoravském kraji. 

Dubnové setkání s názvem "Sestry mají slovo" je skvělou příležitostí pro zdravotní sestry (i bratry) ke sdílení zkušeností, poznatků, nápadů i příběhů z terénu s ostatními. Chceme tak dát prostor k vzájemnému rozvoji a diskuzi, vážně i nevážně, formou přátelského setkání nad tématem NEJEN PALIATIVNÍ PÉČE.

Účast je bezplatná. Na setkání není nutné se předem registrovat. 

Těšíme se na Vás!