II. Břeclavské paliativní odpoledne

Seminář o paliativní péči na Břeclavsku, Mikulovsku a Hustopečsku

Pozvánka

Opět po roce si Vás dovolujeme pozvat na druhý ročník Břeclavského paliativního odpoledne. V letošním roce si klademe za cíl zhodnotit roční spolupráci mezi praktickými lékaři, paliativním týmem Nemocnice Břeclav, a Domácím hospicem Girasole. Budou představeny konkrétní kazuistiky společných pacientů, prezentována vzájemná spolupráce v různých fázích nemoci, výsledky kterých jsme dosáhli i výzvy, kterým je třeba se v budoucnu věnovat. 

Představíme také novinky v rozvoji paliativní péče jako výzvy - začínající spolupráci při zavádění paliativní péče v Domově pro osoby se zdravotním postižením Srdce v domě Klentnice a Koncepci rozvoje paliativní péče v Jihomoravském kraji.

Seminář je pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha a uskuteční se díky finanční podpoře Jihomoravského kraje.

Účast je bezplatná. Na seminář je nutné se předem registrovat vyplněním formuláře níže.

Archiv a přednášky předchozích ročníků najdete zde: