Rozvoj MAS Hustopečsko z OPZ+

CZ.03.02.01/00/22_008/0000988

Hlavním cílem projektu je

prostřednictvím vhodných aktivit zajistit pomoc a podporu jednotlivcům při řešení jejich specifických problémů a cíleně tak odstraňovat bariéry jejich sociálního začlenění, tj. budovat pevnou a soudržnou místní společnost s důrazem na její konkrétní potřeby. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus. 

Rozvoj sociálních služeb osobní asistence a tísňové péče na území MAS Hustopečsko

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011310

Hlavním cílem projektu je zajistit maximální dostupnost tísňové péče uživatelům ORP Hustopeče, resp. MAS Hustopečsko, (pořízením osobního automobilu), zvýšit kvalitu služby Tísňové péče pořízením nafukovacího vertikalizačního vaku a osobní asistence pořízením automobilu VAN pro přepravu nadměrných pomůcek a klientů na vozíku a prostřednictvím podpory v rámci poskytovaných sociálních služeb osobní asistence a tísňové péče, vytváření a udržení podmínek pro bezpečný a důstojný život uživatelů v jejich přirozeném sociálním prostředí tak dlouho, jak chtějí a tím oddálit řešení sociální situace formou pobytové služby. Kombinace služeb osobní asistence a tísňové péče (vybavení tísňovými telefony s SOS náramkem) je v České republice ojedinělá. Dle registru sociálních služeb je registrováno v celé ČR celkem 17, v kombinaci s osobní asistencí jsem službou jedinou. Zaměřujeme se na region Hustopečsko, což je převážně venkovský region a poskytování obou služeb je v porovnání s většinou služeb, které jsou soustředěny do větších měst, složitější. Absence systému dopravy, daleko menší hustota zalidnění, existence míst se složitou dostupností, nižší platební schopnost obyvatelstva, rozdělení rodin (mladí se stěhují do měst za prací, rodiče zůstávají). Pro naše služby venkovská oblast přináší vyšší náklady než u jiných služeb podobného typu, které se soustřeďují především do větších měst (více lidí na menším místě = více klientů na malém území).

Tímto projektem, zvláště kombinací osobní asistence v domácím prostředí a tísňovou péčí (SOS telefony) chceme dosáhnout toho, že vytvoříme možnosti služby a kvality péče v domácím prostředí na podobné úrovni, jako jsou poskytovány v pobytových službách, např. domovech pro seniory. Tím vytvoříme podmínky pro to, aby se lidé potřebující péči mohli svobodně rozhodnout, zda chtějí zůstat ve svém domově, nebo využít pobytové služby.

Projekt je inovativní v propojení dvou terénních sociálních služeb za účelem poskytnutí té nejkvalitnější péče. Toto spojení je v rámci ČR unikátní a inovativní.

Rozvoj materiálně technických podmínek pro poskytování sociálních služeb

CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_102/0010481

Hlavním cílem projektu je zajistit maximální dostupnost péče uživatelům ORP Hustopeče, resp. okresu Břeclav v jejich přirozeném rodinném prostředí a prostřednictvím podpory v rámci poskytovaných sociálních služeb osobní asistence, vytváření a udržení podmínek pro bezpečný a důstojný život uživatelů v jejich přirozeném sociálním prostředí tak dlouho, jak chtějí a tím oddálit řešení sociální situace formou pobytové služby.

Projekt zaměřený obnovu a zkvalitnění materiálně technické základny stávající sociální služby osobní asistence a sociální práce s cílovými skupinami.

Realizací projektu chceme stabilizovat zázemí pro pracovníky a administrativu sociální služby osobní asistence a zajistit tak dostupnost sociálních služeb.

Konečný stav: Sociální služba osobní asistence Girasole má své sídlo v nemovitosti, kterou vlastní, je tím zajištěna udržitelnost služby v centru spádové obce ORP Hustopeče, jsou eliminována rizika nedostatku vhodných prostor v realitním trhu v Hustopečích.

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb osobní asistence a tísňová péče Girasole ve venkovských oblastech okresu Břeclav

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_039/0002333

Hlavním cílem projektu je zajistit maximální dostupnost péče uživatelům ORP Hustopeče, resp. okresu Břeclav pro Tísňovou péči v jejich přirozeném rodinném prostředí a prostřednictvím podpory v rámci poskytovaných sociálních služeb osobní asistence a tísňové péče, vytváření a udržení podmínek pro bezpečný a důstojný život uživatelů v jejich přirozeném sociálním prostředí tak dlouho, jak chtějí a tím oddálit řešení sociální situace formou pobytové služby.

Tímto projektem, zvláště kombinací osobní asistence v domácím prostředí a tísňovou péčí (SOS telefony) chceme dosáhnout toho, že vytvoříme možnosti služby a kvality péče v domácím prostředí na podobné úrovni, jako jsou poskytovány v pobytových službách, např. domovech pro seniory.

Koupí čtyř osobních automobilů výrazně zvýšíme efektivitu poskytované služby a zvláště její dostupnost ve všech obcích venkovského regionu.

Pořízením nových asistivních technologií (zařízení s SOS tlačítkem na zápěstí pro přivolání pomoci + technologie dispečinku) dosáhneme snížení rizik spojených s krizovými situacemi u uživatelů terénních sociálních služeb (např. náhlé zhoršení zdravotního stavu), zajistíme jistotu pomoci v nenadálých situacích a také vytvoříme v domácím prostředí srovnatelné podmínky s pobytovými formami služeb, kdy si uživatel v případě nouze může přivolat asistenci prakticky kdykoliv.

Tímto dojde k vyrovnání nabízených možností mezi naší terénní službou a pobytovými formami služeb, které jsou charakteristické nepřetržitou pracovní dobou i vyšší finanční náročností. Úspěšnou realizací projektu vytvoříme podmínky pro to, aby se lidé potřebující péči mohli svobodně rozhodnout, zda chtějí zůstat ve svém domově, nebo využít pobytové služby. Tento model bude výrazně levnější než celodenní péče, dostupnější a také srovnatelnější s rozsahem služeb např. v domovech pro seniory.