Kvalifikační kurz

Kvalifikační kurz

Pracovník/ice v sociálních službách,

který opravňuje pro práci v sociálních službách. Bez tohoto kurzu nelze v sociálních službách pracovat, resp. je nutné si jej doplnit. Kurz bude spuštěn ihned po naplnění kapacity účastníků, nejdříve však v lednu 2020. Jedná se celkem o 150 hodin výuky, z toho je 60 hodin praxe. Výuka bude probíhat v Hustopečích, pravděpodobně jeden den v týdnu - to vše podle dohody a možností přihlášených účastníků. Pokud se rozhodnete vykonat praxi u nás, budete ji mít od nás placenou, podobně, jako třeba brigádu.

Setkávání 1x v týdnu zhruba na 5 - 6 hodin v době, kterou upřednostní většina přihlášených účastníků.

Podmínky pro úspěšné absolvování kurzu: min. 80% účast na teoretické výuce, 100 % účasti na praktické výuce, úspěšné složení závěrečné zkoušky.

Finanční podmínky kurzu:

Kurz zdarma - pro všechny, kteří si vyberou absolvování praxe v naší organizaci v našich sociálních službách pod vedením sociální pracovnice a zkušených pracovníků, zároveň se stanou našimi zaměstnanci alespoň s úvazkem 60 hodin měsíčně (do naplnění personální kapacity) po dobu alespoň jednoho roku. Budete tedy mít kurz zdarma, navíc placenou praxí vyděláte 8.400 Kč. Pokud zaměstnání ukončíte dříve, budete muset vrátit poměrnou část nákladů.

Kurz "za hubičku" - pro všechny, kteří si vyberou absolvování praxe v naší organizaci v našich sociálních službách pod vedením sociální pracovnice a zkušených pracovníků a nebudou chtít u nás pracovat. Placenou praxí u nás vyděláte 8.400 Kč. Touto částkou pak můžete jednoduše uhradit kurzovné, které jinak stojí 8.000 Kč (nebo vám ho prostě započteme, takže kurz budete mít vlastně zdarma).

Kurz za plné náklady - najdete si praxi u jiného poskytovatele sociálních služeb a nebudete u nás pracovat, kurz vás bude stát 8.000 Kč. Nutno dodat, že v tomto případě upřednostníme poptávku zájemců ze skupin výše.

Všechny uvedené podmínky platí za předpokladu úspěšného dokončení kurzu a získání osvědčení. Z naší strany pro to uděláme vše.

Přihlášky:

Přihlásit se můžete vyplněním a odesláním přihlášky kliknutím na odkaz níže. Rozhodující je datum přihlášení. Vyhrazujeme si však právo rozhodnout o přijetí/nepřijetí účastníka dle vlastního uvážení na základě motivačních kritérií uvedených v přihlášce.

Kapacita naplněna, přihlašování bylo ukončeno.