Poslední cesta mladého muže. Čtvrtá paliativní cesta na Ukrajinu.

23.03.2023

Rádi jsme opět pomohli s převozem těžce nemocného pacienta, mladého muže z Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně na Ukrajinu. V těchto dnech uplynul rok, kdy jsme poprvé přijeli na válkou ničenou Ukrajinu. 

Přání přišlo současně z Fakultní nemocnice i od rodiny pacienta. Léčba v České republice nebyla úspěšná a mladý muž se toužil vrátit ke svým blízkým domů, do války sužované Ukrajiny. Délka jeho života se již počítala na dny. Nebyla to jednoduchá cesta, protože zdravotní stav již byl velmi vážný, nádorové onemocnění ve velmi pokročilé fázi. Pacient v průběhu cesty vyžadoval pokračující symptomatickou léčbu a kontinuální parenterální výživu.

Pro zvědavé oko zdravotníka: Pacient s generalizovaným tumorem přeložen z ORL po diagnostické extirpaci lymfatické uzliny na krku vpravo. Histologicky se jedná o metastázu nízce diferencovaného karcinomu/adenokarcinomu. Imunofenotyp nejvíce kompatibilní s pankreatobiliárním origem a origem v horním GIT. Terapie - symptomatická léčba nauzey a zvracení, kortikoidy pro nitrolební infiltraci, PPI jako prevence ulcerace, dále prevence TEN. Pro nedostatečný příjem stravy snaha živit enterálně cestou NGS, nicméně pro nespolupráci a opakovanou selfextrakci NGS toto nelze. Proto podávána doplňková parenterální výživa a sipping. Hyponatremie hrazena krystaloidy. Dle onkologie není indikována chemoterapie vzhledem ke špatnému klinickému stavu, dále symptomatická terapie.

Je to ryzí paliativní péče na cestě v sanitce. Dáváme naději prožití posledních pár dní života doma mezi svými, doprovázíme i léčíme všechny nepříjemnosti, komplikace a symptomy, které takové nemoci přinášejí. Je to v prvé řadě bolest, také nevolnost, dušnost, krvácení, horečka, úzkost, psychická nepohoda a další a další. I na to všechno jsme připraveni a ne nadarmo vlastně o naší sanitce říkáme, že je to první paliativní sanitka svého druhu. Nejen životy zachraňuje, ale dává i naději, péči a lásku na konci života.