Natalia jede domů! Druhá paliativní cesta na Ukrajinu

28.01.2023

Natálie umírá na rakovinu, která zasáhla nemilosrdně její mozek a rozšířila se dál v jejím těle. Z vitální ženy se najednou stala žena upoutaná na lůžko. Slabá žena na pokraji sil, na hranici života a smrti. Přála si už jen jedno. Jedno jediné velké přání: Vrátit se se svou maminkou na Ukrajinu. Vrátit do svého domova daleko za Kyjev, ke své dceři, ke svým blízkým. Přála si vrátit se domů, aby tam mohla zemřít obklopena svými nejbližšími. Ta naděje jí dodávala poslední síly do života. Naštěstí měla Natalia kolem sebe dobré lidi, české přátele, kteří se snažili ji přání splnit. Byla také v nemocnici Masarykově onkologickém ústavu Brno, kde rozhodně nejsou pacienti pracovníkům lhostejní. 

Tak se nám sešlo v jednu chvíli více proseb o pomoc z různých stran. Bylo třeba jednat rychle, dle odhadu lékařů zbývaly už jen dny. Riziko úmrtí při cestě bylo velké, ale vůle Natalie ještě větší. Chvíli rozhovoru na nemocničním pokoji před odjezdem asi nikdy nezapomene. Naprosto otevřeně a upřímně se Natalie ptáme: 

"Natalie, chceš jet domů na Ukrajinu?" 

"Ano, chci!" 

"A víš, že je velké riziko, že na cestě, v sanitce, můžeš zemřít?" "Ano."

"Opravdu chceš s námi jet na Ukrajinu?" 

"Ano!"

Vše se povedlo. Natalia zvládla náročnou cestu a už v neděli byla doma. A my jsme moc šťastní, že se to povedlo. K příběhům splněných přání můžeme přidat další příběh člověka, kterému jsme mohli splnit tak důležité přání. To je naše 1. paliativní sanitka, sanitka, která plní přání.

Článek, který později vyšel