Dotace POSKYTOVATEL z programu "NÁZEV PROGRAMU "pro projekt "NÁZEV PROJEKTU" ve výši ČÁSTKA Kč

Trvání projektu: 0.0.2024 - 0.0.2024

Cílem projektu je.......

Děkujeme!


Dotace z programu "název projektu" na projekt "název projektu" číslo projektu  ve výši 1.485 379 Kč

Trvání projektu: 0.0.2023 - 31.0.2025

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vhodných aktivit zajistit pomoc a podporu jednotlivcům při řešení jejich specifických problémů a cíleně tak odstraňovat bariéry jejich sociálního začlenění, tj. budovat pevnou a soudržnou místní společnost s důrazem na její konkrétní potřeby. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus. 

Děkujeme!